OSVRT

Koren rezimirao godinu i najavio nove projekte: Nismo odustali od 85 milijuna kuna vrijednog projekta Obrtničke škole, ali ne možemo bez vanjskog financiranja

Dio o socijalnim djelatnostima uključivao je Korenovo navođenje projekta pomoći u kući, gerontodomaćica koje rade s 300-tinjak korisnika, zatim sigurne kuće za koju su dobili 9,2 milijuna kuna i kojom će se skrbiti o žrtvama nasilja. Otkrio je i kako sada rade na privremenom rješenju za žrtve nasilje dok se sigurna kuća ne pokrene.

17:00h
0
Darko Koren // Foto: Marko Dedić

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren – uz kojega su prisustvovali zamjenik Ratimir Ljubić te predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, kao i brojni županijski pročelnici – danas se u dvorani koprivničke Srednje škole osvrnuo na proteklu godinu te govorio o aktivnostima planiranim za 2021.


Podsjetimo, najavio je uvođenje Tima 2 hitne medicine za područje Đurđevca, što je komentirao i nezavisni vijećnik i predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković, o čemu više možete pročitati ovdje.

U sklopu investicijskog ciklusa vrijednog 115 milijuna kuna planiraju odraditi 11 projekata

Župan je konferenciju podijelio na sektore. U kontekstu obrazovanja, dotaknuo se izgradnje pet školskih-sportskih dvorana u ovome trenutku vrijednih 65 milijuna kuna, kao velikog dijela investicijskoj ciklusa. Izgradnja je, tako, krenula u Svetom Ivanu Žabnu i Kalinovcu, kao i Svetom Petru Orehovcu. U Kloštru Podravskom i Rasinji, pak, kasnije su krenuli s obzirom na preduvjete koje valja ispuniti kako bi se došlo do procesa odabira izvođača, kazao je.

Tu je i projekt Centra kompetentnosti u kojemu su gotove dvije faze, od kojih je svaka vrijedna 30-ak milijuna kuna. Najveći se dio pritom odnosi na dogradnju i opremanje koprivničke Obrtničke škole.

– Desetak godina govorili smo o izgradnji nove Obrtničke škole. Nismo odustali od 85 milijuna kuna vrijednog projekta, ali nemoguće ga je provesti bez vanjskog financiranja, bilo od države ili europskih fondova. Centar kompetentnosti je važan supstitutu koji nadomješta potrebe koje sustav srednjoškolskog obrazovanja zahtijeva – rekao je Koren.

Željko Pintar, Darko Koren i Ratimir Ljubić // Foto: Marko Dedić

Dotaknuo se i stipendija kojima su, ove godine, stigli do 74, zatim kreditiranja studenata, a uložili su, nabrajao je, i u sustav grijanja ili prijevoz učenika pa i nastavili projekte poput pomoćnika u nastavi ili prehrane.

– Integralno moramo sagledavati sve projekte. Neki su trajali prošle godine, nastavljaju se ove, a neki će se produžiti i na sljedeću s obzirom na svoj obuhvat – istaknuo je Koren, izrazivši nadu kako će tijekom 2021. uspjeti dovršiti svih pet dvorana.

Pokrećemo projekt dogradnje prostora i izgradnje novoga učeničkoga doma

U investicijski ciklus vrijedan 115 milijuna kuna ubrojio je 11 projekata koji će se, prema županovim riječima, izvršavati u godinama ispred nas, a u pogledu kojih sada rade na projektnoj dokumentaciji. Plan je, dakle, dograditi Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga te Gimnaziju Dr. Ivana Kranjčeva. Žele, također, rekonstruirati učenički dom, što, objasnio je Koren, “pretpostavlja dobivanje starog željezničkog konačišta u Koprivnici.”

Željko Pintar // Foto: Marko Dedić

– Puno smo o tome razgovarali. Kolateralni benefit nagodbe, kojom smo se odrekli naših kamata, jest micanje prepreka koje smo imali, a vezana je za dobivanje nekretnina od države, za što je preduvjet da nemamo nikakvih sudskih sporova s državom. Dobit ćemo nekretninu koja po procjeni vrijedi od 4,5 do 5 milijuna kuna. S Gradom Koprivnicom, pričali smo s gradonačelnikom Mišelom Jakšićem, pokrećemo projekt dogradnje prostora i izgradnje novoga učeničkoga doma – nastavio je Koren, spomenuvši kako je u planu i dogradnja te radovi na Osnovne škole Andrije Palmovića u Rasinji, kao i u školama u Drnju, Fodrovcu, Ferdinandovcu, Podravskim Sesvetama, Svetom Ivanu Žabnu, Hlebinama i novoj zgradi škole s dvoranom u Koprivničkom Ivancu.

– Govorimo o 11 projekata vrijednim 115 milijuna kuna koje imamo u planu realizirati u ciklusu od tri-četiri godine. Time ćemo steći uvjete za radom u jednoj smjeni – zaključio je Koren taj dio.

“Sredstva nismo raspoređivali prema političkim kriterijima nego po zahtjevima lokalne samouprave.”

Nadalje, najavio je kako će nastaviti ulaganja u kulturni i civilni sektor, oko dva milijuna kuna za projekte, udruge i programe kulturnih udruga.

U sektoru gospodarstva govori se o, pričao je Koren, o desetak milijuna kuna – što u privatnom, što u javnom sektoru. Glede privatnog, od skoro pet milijuna kuna rezerviranih za potpore u gospodarstvu i poljoprivredi utrošili su četiri milijuna kuna tijekom prošle godine. U javnome su, recimo, pomoć koristile 23 jedinice lokalne samouprave.

– Sredstva nismo raspoređivali prema političkim kriterijima nego po zahtjevima lokalne samouprave – istaknuo je.

Ratimir Ljubić // Foto: Marko Dedić

Naveo je, spomenimo, i razne potpore, sufinanciranje građevinskih projekata javnoga i privatnoga sektora, kao i subvencioniranje kredita po HBOR-ovim programima.

– Redizajnom svih programa i proračuna te našim rebalansom polovicom prošle godine značajna sredstva usmjerili smo u gospodarstvo. Isto tako, u javnome sektoru kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave dodijelili smo šest milijuna kuna, što su koristile 23 spomenute općine za vodnokomunalnu infrastrukturu, poticanje ravnomjernog razvoja, gospodarenje otpadom i slično – kazao je župan, najavivši kako će 2021. godine krenuti krediti za obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike.

Ove godine planiraju investirati desetak milijuna kuna u energetsku učinkovitost javnih zgrada, pripremu zemljišta za regionalni centar za gospodarenje otpadom, za dvorac Inkey i cikloturizam.

Rezimirao je situaciju u zdravstvenome sektoru

U zdravstvu je, potom, izdvojio završene projektne dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije koji sada rade kao COVID odjeli, zatim rekonstrukcije pedijatrije i tvrtke Podravka koja je donirala namještaj. Tu su i energetske obnove praonice i paviljona te nabava magnetne rezonance, osiguravanje zaštitne opreme, respiratora pa i subvencija kredita za smješta liječnika kojima ih se želi zadržati na našem području. I za 2021. godinu, glede subvencija, planiraju isto. Spomenuo je i nabavu novih vozila te energetsku obnovu Zavoda za hitnu medicinu, otvaranje ambulante u Gornjoj Rijeci te pohvalio Zavod za javno zdravstvo koji je radio i radi na epidemiološkoj situaciji s pandemijom koronavirusa.

Foto: Marko Dedić
“Kao mala županija prostor smo s najviše investicija u infrastrukturu u Hrvatskoj.”

Dio o socijalnim djelatnostima uključivao je Korenovo navođenje projekta pomoći u kući, gerontodomaćica koje rade s 300-tinjak korisnika, zatim sigurne kuće za koju su dobili 9,2 milijuna kuna i kojom će se skrbiti o žrtvama nasilja. Otkrio je i kako sada rade na privremenom rješenju za žrtve nasilje dok se sigurna kuća ne pokrene.

Dodajmo kako je spomenuo i aktivnosti PORA Razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije koja je radila na privlačenju europskih sredstava.

– Imali smo sastanak na kojemu su bili kolege župani iz Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije. Od ministrice Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak dobili smo informaciju da je naša županija postigla najveću ugovorenost sredstava od svih tih županija, u vrijednosti od 2,85 milijardi kuna u razdoblju od 2014. godine – izdvojio je Koren.

– Kao mala županija prostor smo s najviše investicija u infrastrukturu u Hrvatskoj, što je malim dijelom zasluga Županijske uprave. Riječ je o projektima pruge Križevci-Botovo, brzoj cesti Križevci-Kloštar Vojakovački, Piškornici te projektu aglomeracije – između ostaloga kazao je Koren.

Koren je na samome kraju ispričao kako je razgovarao s predsjednikom Zajednice županija Goranom Paukom te ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom, predloživši da djeca od prvoga do četvrtoga razreda krenu u školu, kao i učenici četvrtoga razreda srednje škola koje očekuje pisanje mature, odnosno da se početak nastave uživo pomakne u skladu s razdobljem za koje su propisane mjere, što je do 31. siječnja.

Foto: Marko Dedić
Foto: Marko Dedić
Foto: Marko Dedić

čitam...