Lončarićev pijevac u Koprivnici

23:00h
0
Lončarićev pijevac u Koprivnici

Krajem osamdesetih godina poznata skulptura mobilnog pijevca Zvonimira Lončarića izložena je ispred Muzeja prehrane, a jedno je vrijeme bila ispred tada jedine robne kuće u Koprivnici. Prigodom samostalne izložbe pijetao je bio izložen i na trgu 2003. godine, kada je  nosio naziv Pijetao i gazdarica.

Nalazimo ga u Zagrebu na tadašnjem Trgu Republike u sklopu Podravkine akcije Pijetao na Griču od 3. listopada do 3. prosinca 1987. godine pod nazivmo Jahačica na pijetlu, te u katalogu na akciji Petao na trgu u Beogradu 1989. godine pod nazivom Pijetao ban.

Na slici je Lončarićev pijevac ispred robne kuće u Koprivnici.