Nasilje među djecom sve učestaliji problem – Najavljeni projekti koji će ga pokušati zaustaviti

12:32h
0
%djecesvakodnevnodoživljavajedanodoblikavršnjačkognasilja//foto:Ilustracija

U prostorijama Policijske uprave koprivničko-križevačke u srijedu je održana izvanredna konferencija za medije na kojoj su predstavljeni i najavljeni preventivni projekti koji se dotiču nasilja među djecom i mladima. Riječ je o tri projekta – „Nisi sam“, „24 sata zajedno on line“ i „Jedno od pet“, a načelnik PU Dragutin Vurnek, najavio je kako će se oni provoditi kroz iduće dvije, odnosno četiri godine.

– Želja nam je da se u ove programe uključi što veći broj građana i ostalih institucija, te da se postigne što veća razina sigurnosti i povezanosti u ovim osjetljivim slojevima društva – istaknuo je Vurnek. Nešto više pojedinosti o samim projektima iznijeli su policijska službenica za maloljetničku delikvenciju Maja Vrbek i službenik za prevenciju Dražen Magdić.

NISI SAM – Stop nasilju među djecom i mladima

Riječ je o samostalnom projektu PU koprivničko-križevačke, koji će se provoditi kroz slijedeće dvije godine. Službenica zadužena za maloljetničku delikvenciju Maja Vrbek, naglasila je kako je nasilje među djecom vrlo raširena pojava, za koju se u velikom broju slučajeva ni ne sazna. Na području naše županije, policija je po ovome pitanju prošle godine morala intervenirati 74 puta i to najviše u odgojno-obrazovnim ustanovama.

– Zlostavljači su najčešće djeca koja su i sama na neki način zlostavljana. Problemi se najčešće javljaju u školskim hodnicima, na igralištima, toaletima  i ostalim mjestima koja imaju malu ili nikakvu superviziju odraslih – rekla je Vrbek, te istaknula jedan zabrinjavajući podatak.

– Prema istraživanju Poliklinike i Hrabrog telefona, 30% djece gotovo svakodnevno doživljava neki od oblika vršnjačkog nasilja. Kada znamo da u našoj županiji škole pohađa 7967 učenika, dobivamo zabrinjavajući podatak da je dnevno gotovo 2500 djece na neki način zlostavljano.

Da se to zaustavi, ili barem smanji gore navedena brojka, policija si je zadala određene ciljeve u koje će uključiti djelatnike odgojno-obrazovnih institucija, centara za socijalnu skrb, zdravstva, ali i roditelje i samu djecu. Svi koji primjete neki oblik vršnjačkog nasilja mogu to prijaviti na službenoj internet stranici PU koprivničko-križevačke.

24 sata zajedno on line

Radi se o još jednom području kojim će se policijski djelatnici intenzivno baviti, a riječ je o zlostavljanu putem modernih elektroničkih tehnologija, odnosno novih medija. To je specifični vid kriminaliteta za koji policija nema točne podatke koliko kaznenih djela proizlazi upravo na taj način.

– Sve više mladih koristi se internetom, facebookom i ostalim društvenim mrežama koje su proširile načine zlostavljanja među vršnjacima i u velikom broju slučajeva posljedice takova oblika nasilja su ozbiljnije od onih prouzročenih u stvarnim situacijama. Često se npr. na facebooku napravi grupa s temom ruganja, ismijavanja ili izoliranja djeteta. Ono se ne može zaštiti u u tom virtualnom prostoru, a njegova traumatizacija je tim veća što je medij masovniji – napomenula je Vrbek.

Istraživanje je pokazalo da se gotovo svako dijete koristi mobitelom i računalom te da na internetu provode i po nekoliko sati dnevno. Vrbek je naglasila da je internet polako počeo odgajati djecu  te da njihovi roditelji nisu ni svjesni opasnosti koje iza toga vrebaju.

– Mnogi ne znaju da roditelji djece do 13 godina starosti mogu tražiti od odgovornih na facebooku, ili od nas na policiji, da dobiju uvid i pristup profilu svog djeteta – kazala je Vrbek.

I za ovaj oblik zlostavljanja policija si je zadala određene ciljeve u kojima želi senzibilizirati javno mnijenje, djecu, roditelje i uključiti servisere i prodavače informatičke opreme i mobilnih komunikacija da pouče roditelje prilikom kupnje određenim stvarima.

Jedno od pet

Jedno od pet, kampanja je Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u RH. Koordinator ove aktivnosti na području naše županije je Obiteljski centar, a PU koprivničko-križevačka pridružila se kao sunositelj određenih aktivnosti. Kampanja će trajati četiri godine, a naglasak će biti na djecu vrtićke dobi, koja su i najčešće izložena zlostavljanju.

Konferenciji je nazočila i ravnateljica Obiteljskog centra naše županije Željka Koluder Vlahinja, koja je naglasila da podaci govore kako je jedno od pet djece u Europi žrtva neke vrste seksualnog nasilja.

– U 70 do 85% slučajeva zlostavljač je netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje i to je najveći problem – upozorila je Koluder Vlahinja.

Napomenimo kako će Obiteljski centar u suradnji s policijom, na području grada Koprivnice, ove godine održati edukativna predavanja za odgajatelje u dječjim vrtićima i roditelje.

U policiji su naglasili da je i za ovu kampanju, kao i za „Nisi sam“, putem web stranice moguće prijaviti bilo kakav oblik seksualnog zlostavljanja djece.

Današnjoj konferenciji nazočili su i predstavnici Županije, odnosno Grada, dožupan Ivan Pal i pročelnica za Društvene djelatnosti Ankica Nježić.