vegetacijska sezona

Obavijest o uklanjanju i uništavanju ambrozije, svatko se mora pobrinuti za svoje površine

U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, mole se građani da postupaju sukladno ovoj Obavijesti.

08:23h
0

Upravni odjel za gospodarstvo, financije EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, obavještava vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Grada Križevaca da sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije i Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca, dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana.

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija ),agrotehničkih mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te kemijskim mjerama ( herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Grada Križevaca te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, mole se građani da postupaju sukladno ovoj Obavijesti.

Kontakt: Poljoprivredni redar Dean Kuzijev, ing.polj.—048/628-934 ili 091 1720 973

čitam...