do 28. svibnja

Objavljen je natječaj za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

14:57h
0
Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac // Foto: Jurica Karan
Vrtić Košutica // Foto: Jurica Karan

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu zaprimat će se od 13. do zaključno 28. svibnja 2019. godine, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića, na adresi Trg slobode 36, Ferdinandovac.

Zahtjevi za upis djece i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću radnim danom od 0800 do 1500 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac uz koji prilaže slijedeće dokumente u preslikama:

– Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis
– Preslika rodnog lista djeteta
– Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika(kopirati obje strane)
– Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta
– Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
– Presliku knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja)
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika
– Potvrdu o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika
– Rješenju o pravu na dječji doplatak.
Odluka o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu.

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

čitam...