Održan seminar za voditelje folklornih skupina

10:12h
0
Detalj sa seminara

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i nadalje veliku pažnju posvećuje stručnom osposobljavanju svojih članica što joj je i jedan od ciljeva.

Hrvatski sabor kulture u suradnji s Gradom Virovitica i Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Virovitičko-podravske županije organizirao je seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom “Folklorna baština Bilogore” koji se održao 7. i 8. ožujka 2015. u Domu oružanih snaga RH u Virovitica.

Voditelji seminara bili su Valentina Šepak-Molnar, prof. i Tomislav Habulin, mag. mus. Dvodnevni seminar je u svom plesnom i vokalnom dijelu obuhvatio odabranu folklornu građu Bilogore primjerenu sudionicima. Svrha seminara bila je da se na primjerima lokalne plesne i glazbene baštine upozna sadašnje i buduće voditelje skupina s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni i rada s različitim folklornim skupinama.

Uz navedeno, polaznici seminara upoznali su se i s narodnom baštinom Bilogore u vremenu i prostoru, načinom folklornog pjevanja, te su naučili nekoliko bilogorskih folklornih pjesama i narodnih plesova.

Iz Koprivničko-križevačke županije sudjelovalo je 19 polaznika iz 11 folklornih udruga: KUD „Petar Preradović” Đurđevac, HPD „Ferdo Rusan” Virje, KUD Delovi, KUD Rudar Glogovac, Folklorni ansambl Koprivnica, DIF Koprivnički Ivanec, DIF Zavičaj Veliki Poganac, KUD Križevci, KUD Prigorje Križevci, KUD Kalnik te KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno.