elektrotehničko opremanje 

Potpisan ugovor za elektrotehničke radove i radove na NUS-u

Namjena crpnih stanica je sakupljanje sanitarnih otpadnih voda koje se ne mogu gravitacijski odvoditi do gravitacijskih kolektora sustava sanitarne kanalizacije.

15:44h
0
scaled

U prostorijama Koprivničkih voda danas je potpisan ugovor o obavljanju elektrotehničkih radova i radova na NUS-u u sklopu projekta  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na proširenju sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica“, sufinanciranog od Europske unije.

Ugovor su potpisali direktor tvrtke Duplico d.o.o. Ivan Rendulić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 2.770.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćeno je elektrotehničko opremanje  27 crpnih  stanica koje će se izgraditi na novom sustavu javne odvodnje u naseljima Drnje, Botovo, Torčec, Đelekovec, Sigetec, Hlebine, Subotica Podravska i Rasinja. Izvest će se elektro-radovi ugradnje razvodnih ormara crpnih stanica, ugradnja upravljačke i mjerne opreme, izrada instalacije za nadzorno-upravljački sustav uključujući i pripadnu komunikacijsku vezu te povezivanje crpnih stanica s dispečerskim centrom Koprivničkih voda.

Namjena crpnih stanica je sakupljanje sanitarnih otpadnih voda koje se ne mogu gravitacijski odvoditi do gravitacijskih kolektora sustava sanitarne kanalizacije i bitan su funkcionalni element novog sustava odvodnje aglomeracije Koprivnica, pojasnili su iz Koprivničkih voda.