Predavanja Udruge slijepih za djelatnike Grada i Županije

06:07h
0
Detalj s predavanja

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je u utorak, 15. travnja provela dvije aktivnosti jednogodišnjeg projekta “Budite s nama, bit ćemo s vama”, a koji je financiran sredstvima Zaklade ZAMAH.

Cilj projekta je senzibilizacija djelatnika lokalne uprave i samouprave za potrebe osoba s oštećenjem vida i osnovna edukacija o komunikaciji i pristupu osobama s oštećenjem vida, te da se djelatnici koji rade na poslovima izdavanja građevnih dozvola, arhitektonske prilagodbe i pristupačnosti građevinskih objekata detaljnije upoznaju sa Pravilnikom o pristupačnosti, s naglaskom na dijelove koji su važni za slijepe osobe.

Predavanje i edukaciju vodila je profesorica defektolog peripatolog Gordana Šestić iz Hrvatske udruge tiflopedagoga.

Jedno je predavanje održano u prostoru Koprivničko-križevačke županije za djelatnike te ustanove i Ureda državne uprave, kao i za zainteresirane projektanate, dok je jednako predavanje održano i za djelatnike gradske uprave Grada Koprivnice u njihovom prostoru.

– Svi prisutni su nakon predavanja mogli sudjelovati u radionicama gdje su koristeći različite simulacijske naočale i poveze mogli isprobati kako je to biti u koži osobe s oštećenjem vida, kretati se sa dugim bijelim štapom i naučiti kako pravilno pristupiti i komunicirati sa slijepim osobama – istaknuli su organizatori predavanja.

Projekt je Udruga već provela za djelatnike grada Križevaca, a slijede još Grad Đurđevac, Opća bolnica u Koprivnici, te učenici maturanti srednjih škola uslužnih smjerova s područja cijele županije.