Predavanje o kompostiranju u kućanstvu u četvrtak u koprivničkoj knjižnici

07:41h
0
Foto: www.sxc.hu

Da je koprivnička Knjižnica i čitaonica Frana Galovića uistinu i Zelena knjižnica, dokazat će u četvrtak, 6. ožujka kada će se s početkom u 18 sati održati predavanje s temom Kompostiranje u kućanstvu. Predavač će biti dipl. ing. agronomije Saša Grubačević, a između ostalog će istaknuti važnost održavanja vrtnog tla, što je presudan dio vrtlarenja.

– Održavanje tla u dobrom stanju uključuje redovito dodavanje gnojiva ili dekompostiranog organskog materijala kao što je vrtni kompost. Većina vrtlara teško može nabaviti stajski gnoj, no organski otpad iz kuhinje i vrta lako je dostupan i jeftino se može pretvoriti u vrtni kompost za ukopavanje u tlo ili se može koristiti kao malč. Na ovom predavanju Grubačević će objasniti kako pretvoriti kućni otpad u kompostne hrpe, ali i prenijeti iskustva Koprivničkog Komunalca u gospodarenju kompostnim otpadom – najavljuju iz koprivničke knjižnice.

Naime, od 01. travnja 2011. godine GKP Komunalac d.o.o. je započeo pilot projekt odvojenog skupljanja zelenog otpada, čime se smanjuju količine odloženog otpada na odlagalištu Piškornica te količine odlagališnih plinova. A više pojedinosti o tom projektu, kao i sve novosti o njemu, svi zainteresirani mogu saznati na predavanju.

A predavač, Saša Grubačević je diplomirao na Agronomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Dolaskom u GKP Kumunalac d.o.o. Koprivnica 2007. godine počeo se ozbiljnije baviti poslovima zaštite okoliša na mjestu Voditelja radne jedinice čistoće i odlagališta otpada pod koju spadaju reciklažno dvorište u Koprivnici, odlagalište otpada Piškornica te kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad u Herešinu. Završio je tečaj za specijalistu zaštite okoliša, a održavao je i predavanja osnovnoškolcima o kompostiranju te odvajanju korisnog otpada iz kućanstava.