Projekt CultuREvive u kalendaru Delegacije EU u Hrvatskoj

10:36h
0
101227-culturevive

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj izdala je kalendar za 2011. godinu koji tematski prati publikaciju „Zajedno za europsko danas i sutra”. Spomenutu publikaciju Delegacija Europske unije u RH objavila je u 2009. godini kako bi detaljnije predstavila rezultate nekih od brojnih uspješnih projekata provedenih u Hrvatskoj uz potporu EU-a.

U kalendaru putem fotografije predstavljen je i projekt Turističke zajednice Grada Koprivnice i udruge Međimurske roke CultuREvive, IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska.

Culturevive je projekt oživljavanja te istodobnog očuvanja i razvoja kulturne baštine susjeda s obje strane Drave i državne granice vrijedan 100 tisuća eura, kojeg europski Fond za mađarsko-hrvatsku prekograničnu suradnju IPA programa sufinancira sa čak 83 tisuće eura.