Iz dnevnika istraživača

VIDEO Muškovci, predivno izletište na Zrmanji

Zrmanja upravo kod Muškovaca izlazi iz njenog najljepšeg dijela, kanjona koji počinje u Kaštelu Žegarskom.

14:30h
0

Muškovci su lijepo izletište na Zrmanji, gdje se u vrućim ljetnim danima može hladiti u osvježavajućoj rijeci i na njenim slapovima.

Rijeka Zrmanja jedna je od naših krških, dalmatinskih rijeka. To je i rijeka kanjona i polja te impresivnog estuarija, odnosno ušća u more… Rijeka prolazi jednim od najdivljiih područja u Hrvatskoj, ljutim kršem. Zato je ona i oaza u kršu.

Zrmanja upravo kod Muškovaca izlazi iz njenog najljepšeg dijela, kanjona koji počinje u Kaštelu Žegarskom. Zahvaljujući dobroj cestici koja se odvaja s glavne ceste Graćac – Obrovac, lako je doći do ovdje. Može se kupati, skakati sa slapova, lijana s drveća, daski ili čak s mosta, uokolo veslati, uz masku i disalicu malo istraživati dno…

Uz već postojeće kuće, niknuli su stoga restorani, barovi, apartmani, mali kamp. Možda je to nekima i preveliko zadiranje u rijeku, no realnost je takva.

Muškovci su cilj kraj rafting i kanu tura koje počinju u Kaštelu Žegarskom. Već nekoliko stotina metara dalje, Zrmanje je pregrađena i pretvorena u akumulaciju RHE Velebit, no ne zadugo. Već iza Zrmanja hita prema posljednjem slapu i Obrovcu.

Pratite Gorana Šafareka na Instagramu.

Foto: Goran Šafarek

čitam...