smjernice rada u trogodišnjem razdoblju

ZAKOS Poticanjem stvarnog dijaloga i većeg doprinosa do boljeg socijalnog dijaloga

Projekt ZAKOS je započeo u ožujku 2018. godine, a završava u studenom 2019. godine, a financiran je kroz Europski socijalni fond. Definirane su i smjernice za unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga za razdoblje od sljedeće tri godine.

11:13h
0
Ilustracija // Foto: ingimage.com
Ilustracija // Foto: ingimage.com

Socijalni dijalog u današnje je vrijeme posebno bitan, a posebice na sjeveru Hrvatske gdje prevladava radnointenzivna industrija. Tripartitni dijalog čine poslodavci, radnici i predstavnici lokalne vlasti, a radi poboljšanja istoga pokrenut je i projekt ZAKOS (Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu).

Projekt je započeo u ožujku 2018. godine, a završava u studenom 2019. godine. Tijekom 20 mjeseci provedene su brojne aktivnosti. Vrijednost projekta je 679.793,81, a financiran je kroz Europski socijalni fond.

> ZAKOS Socijalni dijalog slab, a takva je i percepcija javnosti

Nositelj projekta je Varaždinska županija, partneri su i Međimurska županija te Koprivničko-križevačka županija, kao i Sveučilište SjeverTekstilno-tehnološki fakultetHrvatska udruga poslodavaca (HUP)Agencija za razvoj Varaždinske županijeSindikat tekstila, kože, obuće, gume.

Glavni cilj projekta je osnaživanje kapaciteta dionika socijalnog dijaloga, u ovom slučaju tripartitnog dijaloga – poslodavaca, sindikata i predstavnika javne vlasti.

Jedno od ključnih tijela za provođenje istoga su Gospodarsko-socijalna vijeća (GSV), koja ima svaka županija. U tri županije koje su sudjelovale u projektu prisutne su različite prakse u radu tih Vijeća, a upravo je projekt poslužio i za razmjenu iskustava koja će doprinijeti boljem radu.

Definirane su i smjernice za unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga kroz GSV-ove. Za početak su definirana tri glavna strateška cilja:

– Postati središnje tijelo dijaloga na području SZ Hrvatske s ciljem predlaganja novih rješenja za ključne razvojne izazove na regionalnoj i nacionalnoj razini

– Povećati doprinos socijalnih partnera kvaliteti županijskih razvojnih, gospodarskih i socijalnih politika, ali i nacionalnih politika.

 Povećati utjecaj aktera s područja  županije sjeverozapadne Hrvatske  na nacionalne javne politike relevantne za razvoj županija ovog područja

Naglašava se u zaključcima da uloga GSV-ova mora biti i aktivnija, a ne samo održavanje sjednica, već da upravo poticanje kvalitetnog tripartitnog dijaloga, s ciljem rješavanja problema na svim stranama, mora biti prioritet.

Jedan od glavnih ciljeva u idućem radu trebalo biti i snažnije uključivanje gradova i općina u rad Vijeća, a poticat će se i osnivanje radnih skupina po pojedinim područjima razvoja. Sve to, naravno, uz snažnu institucionalnu podršku.

– Dijalog je učinkovit kada između dionika postoji povjerenje i uvažavanje, stoga je važno imenovanje onih članova Vijeća koji mogu dati znanje, iskustvo i intelektualnu podršku u području svog interesa, kao i biti odgovorni za rješavanje problemskih pitanja – navodi se u Zaključcima projekta

Temelji učinkovitog socijalnog dijaloga nalaze se u povjerenju, toleranciji, uvažavanju, privrženosti svih dionika, i opredjeljenju za usklađivanje posebnih i općih interesa, te spremnosti na preuzimanje ne samo prava , već i obveza i odgovornosti.

Odgovornim socijalnim dijalogom i aktivnim sudjelovanjem svih dionika moguće je ojačati pojedinačne i zajedničke pozicije aktera, otkloniti prisutne slabosti, tražiti produktivna, zajednička rješenja za probleme i izazove te preuzeti odgovornost za dijeljenje zajedničke sudbine.

Ovim projektom svakako se već sada povećao dijalog između članova Gospodarsko-socijalnih vijeća, ne samo u ove tri županije koje su partneri na projektu, već se dijalog proširio i na Primorsko-goransku i Istarsku županiju, kroz razmjenu  iskustva i znanja.

Gospodarsko-socijalno vijeće treba štititi i promicati gospodarska i socijalna prava, odnosno interese zaposlenika i poslodavaca, voditi usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticati, sklapati i primjenjivati kolektivne ugovore te ih uskladiti s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

ZAKOS – SMJERNICE I PLAN RADA Gospodarsko-socijalna vijeća na području SZ Hrvatske

*Sadržaj materijala je isključiva odgovornost Varaždinske županija

čitam...