SREDSTVA

Županija je objavila javne pozive vrijedne 11 milijuna kuna za gospodarske i komunalne djelatnosti

Popis pogledajte u nastavku.

09:23h
0
pcelarstvo med ilustracija ing
Ilustracija // Foto: Ingimage

Koprivničko-križevačka županija objavila je javne pozive vrijedne 11.350.000,00 kuna, a provode se na osnovu Programa iz područja gospodarskih (poljoprivreda i poduzetništvo) i komunalnih djelatnosti (vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom, dezinsekcija i regionalni razvoj), dok je provedbeno tijelo Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu.

Obavještavaju potencijalne korisnike kako sve informacije o javnim pozivima mogu saznati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije https://kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom službenih osoba u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu za sljedeće područje:

– Konkurentno gospodarstvo: Jasna Sabolić, 048/658-235, e-mail:
jasna.sabolic@kckzz.hr
– Komunalno gospodarstvo: Miroslav Vrban, 048/658-234, e-mail:
miroslav.vrban@kckzz.hr
– Poljoprivreda: Denis Maksić, 048/658-135, e-mail: denis.maksic@kckzz.hr, Zlatko
Dudaš, 048/658 189, e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr i Zdenka Marić, 048/658 135, e-
mail: zdenka.maric@kckzz.hr.

Popis javnih poziva pogledajte u nastavku:

PROGRAM 1006: KONKURENTNO GOSPODARSTVO
Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem
glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Otvoren: 15.02. – 30.11.2021.

Tekući projekt T 100093 Potpore male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407
Otvoren: 15.02. – 30.07.2021. odnosno do iskorištenja sredstava

PROGRAM 1007: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2021.
godini
Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava –  zaključno s 10.12.2021.

Kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih
građevina
Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava – zaključno s 10.12.2021.

Kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim
otpadom
Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava –  zaključno s 10.12.2021.

Aktivnosti A 100158 Sufinanciranje rashoda JLS za dezinsekciju
Otvoren: 15.02. – 1.10.2021., odnosno do utroška sredstava

PROGRAM 1069: POLJOPRIVREDA
Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom
gospodarstvu
Otvoren: 15.02. – 30. 07. 2021., odnosno do utroška sredstva.

Potpore male vrijednosti za višegodišnje nasade
Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpore male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi
Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpore male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog
gospodarstva
Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpore male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje
Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata
Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju
Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstva

Potpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća
Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstva.