237

23:00h
0

– Zašto je vlak stao?

– Pregazili smo kravu.

– Na pruzi?

– Ne, otišli smo po nju u štalu!