533

23:00h
0

– Što kaže malo bodljikavo prase kad vidi kaktus?

– Tata!