548

23:00h
0

– Zašto Joža stavlja mokru krpu na štok od vrata?

– Liječnik mu je rekao da stavlja mokre obloge tamo gdje se udario!