I JA ODVAJAM

Gimnazijalci Križevaca posjetili komunalno poduzeće u Osijeku te Kopački rit

Izlet je nagrada za pobjedu u kvizu znanja o održivom gospodarenju otpadom.

12:19h
0
Foto: Grad Križevci

Učenici drugog razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci u ponedjeljak su posjetili komunalno poduzeće Unikom do.o. u Osijeku te Kopački rit kao nagradu za pobjedu u kvizu znanja o održivom gospodarenju otpadom.

Kviz se sastojao od tri dijela. Prvi dio obuhvatio je pitanja sustava gospodarenja otpadom u gradu Križevcima, drugi pitanja vezana za temu zagađenja plastikom, a treći dio bila su pitanja opće kulture. Natjecanje je održano u sve tri srednje škole u Križevcima u sklopu projekta I ja odvajam! čiji nositelj je Grad Križevci, a gimnazijalci su ostvarili najviše bodova.

Učenici su prisustvovali predavanju o održivom gospodarenju otpadom, važnosti pravilnog odvajanja otpada te posljedicama pravilnog i nepravilnog odvajanja otpada na samom mjestu nastanka otpada. Predavanje je održano na Reciklažnom dvorištu nakon čega su posjetili zoološki vrt te Kopački rit, najvredniji posebni zoološki rezervat u Hrvatskoj. Sam Kopački rit najveće je rastilište i mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju, jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi i dom za više od 2300 bioloških vrsta. Svake godine u Kopačkom se ritu gnijezdi oko 140 vrsta ptica.

Projekt I ja odvajam! je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište Ivančino brdo u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto, odnosno 465.244,71 kuna sufinancirano je iz Kohezijskog fonda.