Duža čekanja

Novom uredbom svi koji prelaze granicu proći će pojačanu kontrolu

Do sada se nisu radile sustavne provjere osoba koje imaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU, npr. državljani država članica EU i država pridruženih Schengenskom prostoru, tako da navedena izmjena znači da će se od toga datuma sustavno provjeravati i te kategorije osoba.

15:07h
0
Granična policija
Ilustracija // Foto: Ivan Brkić

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća izmijenjene su odredbe članka 8. Zakonika o schengenskim granicama, koje se odnose na jačanje kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama, a na snagu stupa sutra, 7. travnja.

Republika Hrvatska ima obvezu na svim graničnim prijelazima, na unutarnjoj- prema Republici Sloveniji ili Mađarskoj i vanjskoj granici, provjeravati sve putnike kroz dostupne baze podataka.

Službenici granične policije će, prilikom obavljanja granične kontrole putnika, kako za vrijeme ulaska tako i za vrijeme izlaska s područja EU, provoditi sustavnu provjeru svih putnika kroz dvije baze podataka, nacionalne baze podataka Informacijskog sustava MUP-a i Interpolovu bazu podataka.

Do sada se nisu radile sustavne provjere osoba koje imaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU, npr. državljani država članica EU i država pridruženih Schengenskom prostoru, tako da navedena izmjena znači da će se od toga datuma sustavno provjeravati i te kategorije osoba.

Za očekivati je da će putnici morati duže čekati na provedbu granične kontrole.

Državljani trećih zemalja moraju obratiti posebnu pozornost na uvjete koje moraju ispunjavati za ulazak u Republiku Hrvatsku. Moraju imati valjanu putnu ispravu koja mora biti važeća barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja te mora biti izdana unazad 10 godina. Moraju opravdati svrhu i uvjete namjeravanog boravka. Za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smiju predstavljati prijetnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.

Ostvarena je suradnja na operativnoj razini sa slovenskom i mađarskom policijom te su poduzete određene mjere i radnje za povećanje protočnosti prometa.

Hrvatska granična policija će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi iskoristila sve postojeće kapacitete kako bi se vrijeme čekanja na provedbu granične kontrole svelo na najmanju moguću mjeru na svim graničnim prijelazima, posebno u kritična vremena vikenda i praznika.