Podravkina neto dobit u prošloj godini veća od 150 milijuna kuna

17:34h
0
podravka

Neto dobit Grupe Podravka za 2010. godinu bez jednokratnih stavki iznosi 151,1 milijun kuna, priopćeno je u ponedjeljak iz koprivničke kompanije. 

Operativni troškovi Grupe Podravka niži su za 133,6 milijuna kuna ( -4%), opći i administrativni troškovi bilježe pad od 52,6 milijuna kuna (-18%).

MARKETING EPODRAVINA.HR

Ostvarena neto dobit Grupe Podravka u 2010. godini iznosi 84,2 milijuna kuna, nakon izvršenih korekcija za izvanredne stavke u iznosu od 66,9 milijuna kuna ( ugovorni odnos s OTP Bank Nyrt. od 21 milijun kuna, usklađenja vrijednosti obveznica od 34,2 milijuna kuna te isplaćenih otpremnina u iznosu od 12,5 milijuna kuna).

Rast profitabilnosti SPP Prehrana i pića

Prodaja SPP Prehrana i pića iznosila je 2.778,1 milijuna kuna te je u usporedbi s 2009. godinom niža za 2%. Spomenuti pad prodaje posljedica je niže razine prodaje SPP Prehrana i pića na tržištu Hrvatske (-7%), na kojem su u cijeloj 2010. godini izraženi nepovoljni trendovi u gospodarstvu, pad ekonomske aktivnosti i porast prodaje jeftinijih proizvoda i trgovačkih robnih marki. Pripremljeni projekti i inovacije u proizvodnom portfelju, uz oporavak gospodarstva Europske unije, pozitivno su djelovali na prodaju SPP Prehrana i pića na inozemnim tržištima gdje je prodaja navedenog SPP-a porasla za 3%.

SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 744,2 milijuna kuna što predstavlja pad prodaje od 1% u odnosu na 2009. godinu. Ovaj pad proizlazi iz niže razine prodaje na tržištu Hrvatske (-6%), temeljem pada prodaje lijekova na recept (-7%) i bezreceptnih proizvoda (-8%). HZZO je u lipnju 2010. godine usvojio novu Osnovnu i Dopunsku listu lijekova sa sniženim cijenama velikog broja lijekova te je posljedica takve odluke niža razina prodaje lijekova na recept na domaćem tržištu. Dodatni udar na prodaju SPP-a Farmaceutika u Hrvatskoj je slabija prodaje bezreceptnih proizvoda koja je posljedica recesije i smanjenja osobne potrošnje.

Operativni troškovi Grupe Podravka niži su za 4%, odnosno 133,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Budući da operativni troškovi padaju već drugu godinu zaredom, može se zaključiti da su uvedeni mehanizmi kontrole troškova učinkoviti, posebno u dijelu općih i administrativnih troškova. Naime, opći i administrativni troškovi zabilježili su u 2010. godini značajan pad od 52,6 milijuna kuna (-18%) te su smanjili svoj udio u ukupnim operativnim troškovima sa 8,8% na 7,6%.

Iako je u 2010. godini Grupa Podravka ostvarila nižu prodaju od prošlogodišnje, ostvareni su značajni pozitivni pomaci na svim razinama profitabilnosti što je rezultat unapređenja poslovnih procesa i racionalnijeg upravljanja troškovima. Istodobno je nastavljeno poboljšanje poslovanja rezultat kojega je daljnji porast profitabilnosti SPP-a Prehrana i pića.

Detaljnije informacije o rezultatima poslovanja Grupe Podravka za 2010. godinu možete pronaći na Internet stranicama Podravke d.d. pod Investitori / Financijska izvješća / Objave poslovnih rezultata, te na stranicama Hanfe, Zagrebačke burze i HINA-e.

čitam...