Posebna regulacija prometa u Ulici Đure Estera

06:19h
0

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, stanare, vlasnike i korisnike poslovnih te vjerskih prostora, da će Koprivničke vode u sklopu rekonstrukcije prometnice i uređenja Ulice Đure Estera u Koprivnici, koja će se obavljati od strane Grada Koprivnice, dana 17.09.2015. godine započeti sa radovima na sanaciji javne vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje.

Predviđeni rok za izvođenje radova je dvadeset radnih dana, a za vrijeme obavljanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. Zbog izvođenja radova promet će se odvijati jednim kolničkim trakom te će biti otežan prilaz objektima i parkirališnim mjestima sa istočne strane ulice, stoga molimo sve korisnike Ulice Đure Estera za razumijevanje.

Koprivničke vode