RADOVI MOGU POČETI

Potpisan ugovor za poslove stručnog nadzora projekta Aglomeracija Koprivnica vrijedni 11,9 milijuna kuna

Ugovor su potpisali direktor Investinženjeringa Sladoljub Pezerović i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras.

14:04h
0

U prostorijama Koprivničkih voda 25. siječnja 2021. godine potpisan je ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica“, sufinanciranog od Europske unije sa odabranom zajednicom ponuditelja Investinženjering d.o.o. i Institut IGH d.d.

Ugovor su potpisali direktor Investinženjeringa Sladoljub Pezerović i direktor Koprivničkih
voda Zdravko Petras.

Vrijednost Ugovora iznosi 11.870.000,00 kn bez PDV-a.

U sklopu ugovora predviđen je stručni nadzor gradnje i opremanja proširenja postojećeg
sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica, izgradnja i rekonstrukcija
sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Koprivnice te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a i rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin.

Navedeni ugovor dio je aktivnosti obuhvaćene projektom „Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ ukupne vrijednosti prema studiji izvedivosti preko
410 milijuna kuna bez PDV-a, od kojih više od 283 milijuna kuna se sufinancira sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Potpisom ugovora o stručnom nadzoru ostvareni su svi preduvjeti za početak radova na
projektu Aglomeracija Koprivnica.

Direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras i direktor Investinženjeringa Sladoljub Pezerović Foto// KC Vode