preuzmite ih na vrijeme

Preuzimanje zelenih kanti za miješani komunalni otpad

Nakon 1. lipnja 2019. godine miješani komunalni otpad na području Općine Ferdinandovac se više neće prikupljati putem vreća, već isključivo putem tipiziranih zelenih kanti za miješani komunalni otpad.

13:06h
0
Foto: Matija Gudlin

Općina Ferdinandovac obavještava sve korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada o preuzimanju zelenih kanti za miješani komunalni otpad.

Korisnici zelene kante za miješani komunalni otpad mogu preuzeti u prostorijama nekadašnje trgovine Univerzal na adresi Trg slobode 29, Ferdinandovac svakog radnog dana u terminu od 9 do 13 sati u periodu od 29. travnja do 1. lipnja 2019. godine.

Zelene kante za miješani komunalni otpad vlasništvo su Općine Ferdinandovac, a korisnicima će se dati na besplatno korištenje.

Korisnici koji ne mogu osobno preuzeti kante mogu za to ovlastiti drugu osobu koja za njih može preuzeti kantu, uz predočenje osobne iskaznice korisnika.

Nakon 1. lipnja 2019. godine miješani komunalni otpad na području Općine Ferdinandovac se više neće prikupljati putem vreća, već isključivo putem tipiziranih zelenih kanti za miješani komunalni otpad.

čitam...