dnevnik istraživača

Veliki projekt oživljavanja rijeke Drave

Jedna od mjera koje se provode posljednjih godina jest revitalizacija ili oživljavanje vodenih ekosustava. Riječ je o vraćanju dobroga ekološkog statusa devastiranim površinama, prije svega rijekama.

17:30h
0

Kroz desetljeća uništavanja, promijenio se odnos prema rijekama. Integrirano upravljanje vodama pristup je koji u obzir uzima cijeli hidrološki sustav jedne rijeke, a ne samo njezino korito. U fokus se vraća cijela poplavna nizina, njezini podzemni tokovi. Daje se ista vrijednost ekološkoj važnosti kao i, primjerice, važnosti za plovidbu, hidroenergiju i tehničku obranu od poplava. Podrazumijeva i višestruke ravnopravne korisnike, od rekreativaca i ribiča, preko znanstvenika do vodoprivrednika i hidroenergetičara.

Jedna od mjera koje se provode posljednjih godina jest revitalizacija ili oživljavanje vodenih ekosustava. Riječ je o vraćanju dobroga ekološkog statusa devastiranim površinama, prije svega rijekama. U Europskoj je uniji to napravljeno preko različitih fondova (ponajviše LIFE). U Njemačkoj, Nizozemskoj, Danskoj i Austriji obnovljeno je na desetke odsječaka rijeka i uložene su stotine milijuna eura.

Višestruki su razlozi za takvo skupo oživljavanje prirode. S jedne se strane žele riješiti problemi koji su nastali drastičnim intervencijama u krajoliku – od ukopavanja korita i pada razine podzemnih voda, općenito nedostatka sedimenta, ali i smanjivanja opasnosti od poplava, do obnove staništa i vraćanja biološke raznolikosti. Velik su poticaj i obnavljanje populacija riba i omogućavanje migracija lososa i mladica. Uz rijeku Loire osnovan je centar za praćenje i istraživanje migracije lososa tijekom epskog putovanja u mrijestilišta daleko od mora. U nekim je gradovima vrlo važna i rekreativna, tj. estetska uloga. Primjerice, dijelovi rijeka obnovljeni su usred velikih urbanih središta poput Münchena i Londona. Samo na Dunavu i Dravi u Austriji vraćena je prirodna dinamika, kreirani su prudovi, otvoreni rukavci, a na nekim mjestima dizajnirani su i novi rukavci. Iz kanala rijeke se ponovno pretvaraju u živući vodotok. U Hrvatskoj je prvi takav projekt, temeljen na europskim standardima, započet na rijeci Dravi.

Riječ je o vraćanju dobroga ekološkog statusa devastiranim površinama, prije svega rijekama. S jedne se strane žele riješiti problemi koji su nastali drastičnim intervencijama u krajoliku – od ukopavanja korita i pada razine podzemnih voda, općenito nedostatka sedimenta, ali i smanjivanja opasnosti od poplava, do obnove staništa i vraćanja biološke raznolikosti.

U Hrvatskoj je prvi takav projekt, temeljen na europskim standardima, započet na rijeci Dravi. Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje ovaj inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske do Osijeka. U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav.

Loading...