Veliki projekt

Završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

10:00h
0

U sklopu projekta „Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica“ iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijski fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – KK.04.2.1.04.0325 započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u lipnju 2019. godine. Radovi su završeni na kraju prosinca 2019. godine tako da je početak 2020. godine Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dočekao u obnovljenoj zgradi sa značajnim energetskim uštedama.

Ukupna vrijednost projekta je 1.409.811,34 kuna, dok su od toga Ugovorom između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 698.339,02 kuna.

Građevinske, strojarske i elektroinstalacijske radove na zgradi izvela je tvrtka Građevinarstvo Stipić iz Svetog Ivana Zeline u ukupnoj vrijednosti od 1.128.000,00 kuna.

Radovi su obuhvatili cjelokupnu energetsku obnovu zgrade te je na taj način povećana energetska učinkovitost predmetne građevine, odnosno izvedena je toplinska izolacija vanjske ovojnice građevine, izrađen sustav mehaničke ventilacije te zamijenjena postojeća električna rasvjeta s LED rasvjetom. Time se povećala učinkovitost i funkcionalnost postojećeg sustava.

Izvođenjem svih navedenih radova došlo je do značajnog smanjenja potrošnje primarne energije u zgradi te smanjenja tekućih troškova i troškova održavanja, čime se izravno doprinijelo povećanju učinkovitosti i održivosti sustava Zavoda za hitnu medicinu, a sve uštede će biti moguće izmjeriti u prvoj punoj godini korištenja.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) postignuta je ušteda toplinske energije za grijanje od 80,14 % te je proveden energetski pregled zgrade i izrađen energetski certifikat.

čitam...