pomoć iz proračuna

Županija raspisala novi javni poziv iz područja gospodarskih djelatnosti

Kamatnu stopu od 3%, Koprivničko-križevačka županija subvencionira sa 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno.

14:29h
0
Poljoprivreda
Ilustracija // Foto: Ivan Brkić

Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju o novim javnim pozivima iz područja gospodarskih djelatnosti.

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. i pripadajućih Programa iz područja gospodarskih djelatnosti koji se provode u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, Župan Koprivničko-križevačke županije donio je odluku o objavi Javnih poziva namijenjenih korisnicima potpora u privatnom sektoru.

Obavještavaju se trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove, do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, da u Podravskoj banci, Privrednoj banci Zagreb i Zagrebačkoj banci mogu realizirati subvencionirane kredite do 300.000 kuna, s rokom otplate do 3 godine.

Subvencije za obrtna sredstva namijenjena su financiranju tekućeg poslovanja npr. nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškove radne snage, opće troškove tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

Refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Kamatnu stopu od 3%, Koprivničko-križevačka županija subvencionira sa 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno.

Detaljnije informacije o javnom pozivu možete saznati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije https://kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom na telefon 048/658-235 – Jasna Sabolić, e-mail; jasna.sabolic@kckzz.hr.

Županija je uputila i javni poziv poljoprivrednicima.

Obavještavaju se profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije da mogu realizirati kredite za proljetnu/jesensku sjetvu u Podravskoj banci, Zagrebačkoj banci i Erste&steiermärkische bank sukladno osnovnim uvjetima banaka do 300.000 kuna, s rokom otplate do kraja tekuće godine.

U obzir dolaze obrtnička sredstva namijenjena za financiranje tekućeg poslovanja za proljetnu/jesensku sjetvu. Refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Koprivničko-križevačka županija subvencionira kamatu za proljetnu/jesensku sjetvu u iznosu od 2% godišnjeg troška kamate za cijelo vrijeme trajanja kredita za obrtna sredstva (razdoblje korištenja, počeka i otplate), a minimalna površina za kreditiranje je 2 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Detaljne informacije o Javnim pozivima mogu se saznati na službenoj županijskoj web stranici https://kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu – Denis Maksić, 048/658 135, e-mail; denis.maksic@kckzz.hr, Zlatko Dudaš, 048/658 189, e-mail; zlatko.dudas@kckzz.hr.