Budućem županu manja plaća

15:01h
0

090514-koren-mŽupanijsko je poglavarstvo na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o smanjenju plaća županu i njegovim zamjenicima, zbog ukidanja plaćanja minulog rada.

Tako će budući Koprivničko – križevački župan mandat započeti sa tisuću kuna manjom plaćom, koja će iznositi 19.500 kuna.

Plaće su smanjene i njegovim zamjenicima, što je posljedica izmjene sustava obračuna. Tako će budući zamjenici imati plaću 16.200 kuna.

Također je izmijenjen kolektivni ugovor za službenike i namještenike koji će nakon odlaska u mirovinu imati pravo na otpremninu od pet prosječnih plaća, pod uvjetom da su u županijskoj upravi zaposleni najmanje deset godina.

Ako pak nisu ispunili uvjet, naknada je 8000 kuna.

čitam...