kulturno vijeće

FOTO Koprivnički kulturnjaci raspravljali o razvoju kulturnog života u lokalnoj zajednici

U kulturnom vijeću Grada Koprivnice sjede Karla Lulić, Helena Kušenić, Gordana Špoljar Andrašić, Dalibor Grubačević i Mario Periša. 

13:51h
0
Foto: Koprivnica.hr

U sklopu izrade Strategije razvoja Grada Koprivnice 2021. – 2030. i Kulturno-turističke strategije Grada Koprivnice, početkom ovog tjedna održana je sjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice.

Predsjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, Karla Lulić uvodno je naglasila kako organizacija kulturnog sektora treba biti razvojno orijentirana, sklona interdisciplinarnom i međusektorskom radu te biti otvorena suradnjama i tržištima. Prijedlozi Kulturnog vijeća biti će usmjereni na pomoć svim akterima u kulturnom sektoru, od samostalnih umjetnika, organizacija civilnog društva u kulturi, ustanova u kulturi do kulturno kreativnih industrija.

Tijekom sjednice članovi Kulturnog vijeća Grada Koprivnice razmatrali su potrebe koje su nužne za razvoj kulturnog života u lokalnoj zajednici, a one se prvenstveno odnose na razvoj publike, povezivanje kulturnih aktera i veću vidljivost kulturnih događanja u lokalnoj zajednici.

Na kraju sjednice dogovoreno je kako će Kulturno vijeće Grada Koprivnice u narednom periodu razvijati ciljeve i mjere i predložiti ih Gradu Koprivnici.

Inače, u Kulturnom vijeću Grada Koprivnice sjede Karla Lulić, Helena Kušenić, Gordana Špoljar Andrašić, Dalibor Grubačević i Mario Periša.

FOTO: Koprivnica.hr