GeoSEE // Istražuju se mogućnosti iskorištavanja četiri naša geotermalna izvora

10:19h
0
Geotermalni izvori važan su energetski resurs koji se ne iskorištava dovoljno

Regionalna energetska agencija Sjever sudjeluje u još jednom značajnom projektu.

Riječ je, naime, o projektu GeoSEE punog naziva „Inovativno iskorištavanje niskotemperaturnih geotermalnih izvora u jugoistočnoj Europi”. U projektu je još i 15 europskih partnera, vrijedan je 2, 04 milijuna eura, od čega Europska unija sufinancira 85 posto. Projektni partneri dolaze iz zemalja jugoistočne Europe i to iz Slovenije, Mađarske, Italije, Srbije, Makedonije, Rumunjske i Bugarske. Projekt je započeo u prosincu prošle godine i traje do kraja studenog 2014. godine, a kako doznajemo od Borisa Kuharića, voditelja projekta, GeoSEE trenutno je na polovici puta.

– Potrebno nam je jako mnogo informacija koje nisu lako dostupne ili su nepoznate, pa se puno vremena uložilo na istraživanje. Trenutno se radi na tehničkoj i ekonomskoj analizi iskorištavanja niskotemperaturnih izvora, te će, nakon što ona završi, biti ispunjeni prvi ciljevi projekta, što se očekuje do kraja veljače 2014. – kazao je Kuharić.

Kako ističe, analiza je iznimno bitna jer se u Koprivničko-križevačkoj županiji nalaze za nas dva važna niskotemperaturna geotermalna izvora, Križevci i Molve.
– Analiza će nam dati uvid u to kakvi su potencijali iskorištavanja ovih izvora, s kojim obnovljivim izvorom je najefikasnije kombinirati geotermalni izvor, kakvi su ekonomski parametri eventualnih investicija u proizvodnju toplinske te električne energije, te može li se zadovoljiti i na koji način toplinska potreba potrošača na području Križevaca i Molva – ističe Kuharić.

Osim analize, do kraja projekta preostaje i izrada GIS mape s postojećim i identificiranim niskotemperaturnim geotermalnim izvorima s područja svih projektnih partnera iz jugoistočne Europe. Na taj bi se način stvorili uvjeti za jednostavnije i kvalitetnije privlačenje investitora. Projekt želi dokazati da su niskotemperaturni geotermalni izvori važan energetski resurs koji može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, smanjenju emisija ugljičnog dioksida te podizanju energetske neovisnosti.
– U Hrvatskoj ne postoji baza koja sadrži točne i potpune informacije o visokotemperaturnim i niskotemperaturnim izvorima, ali prema našem istraživanju, u Hrvatskoj ih je više od 30, dok su u našoj županiji četiri: Križevci i Molve kao niskotemperaturni te Ferdinandovac i Kutnjak kao visokotemperaturni. Prema našim saznanjima, u Hrvatskoj se niskotemperaturni izvori koriste isključivo za potrebe toplica, dok se za grijanje ili proizvodnju električne energije ne koristi niti jedan – kaže Kuharić.

Stoga se ovim projektom žele potaknuti promjene potrebne da bi se realizirale investicije za ovu vrstu obnovljivog izvora energije, za što postoji ogroman potencijal. Također, investitori i korisnici investicija dobiti će uvid u postojeće stanje te će im se omogućiti lakši pristup svim relevantnim informacijama, prijeko potrebnim za donošenje odluka.

Regionalna energetska agencija Sjever u projektu sudjeluje u svim radnim paketima, dok je ponajviše odgovorna za provođenje šestog, posljednjeg, radnog paketa u sklopu kojeg će sumirati podatke iz svih 8 država koje sudjeluju u projektu, te na temelju provedenih aktivnosti svakog partnera prikupiti informacije o mogućnostima i ograničenjima iskorištavanja niskotemperaturne geotermalne energije u jugoistočnoj Europi.

REA Sjever do sada je uspješno završila dva projektna razdoblja o čemu su odgovornim tijelima na nacionalnoj i europskoj razini podneseni detaljni izvještaji. A da se aktivnosti kvalitetno provode, a novac racionalno troši, dokazuju i odobreni izvještaji od strane kontrolnih tijela.