Ekološka katastrofa

Iz HSS-a poručuju: Ne želimo ni RCGO, ni odlagalište smeća, a još manje spalionicu

- Sve se na početku činilo kao jedna dobra priča. Na sadašnjem odlagalištu trebao je biti sagrađen RCGO (regionalni centar za gospodarenje otpadom) gdje će se sortirati dovezeni otpad i kao takav ponovo koristiti za daljnju upotrebu (sirovinu) odnosno reciklirati, a manji dio koji se ne može obraditi trebao je ostati na odlagalištu (procjena 20%) - poručuju iz HSS-a

10:45h
0
Foto: Matija Gudlin

Goruća lokalna tema u posljednjih nekoliko dana opet je Piškornica. Mediji su objavili kako bi se u sklopu odlagališta trebala graditi spalionica, a Mladen Jozinović smiruje javnost i tvrdi kako se ne radi o spalionici već o energani.

Svoje reagiranje poslali su i Mario Švegović, načelnik Općine Koprivnički Ivanec i Mladen Mađer predsjednik Županijskog HSS-a koje u cjelosti prenosimo.

Poštovani mještani i mještanke Općine Koprivnički Ivanec, okolnih Općina i Grada Koprivnice, ovim putem želimo Vam skrenuti pažnju na višegodišnju problematiku, vezanu uz odlagalište otpada “Piškornica”.

Sve se na početku činilo kao jedna dobra priča. Na sadašnjem odlagalištu trebao je biti sagrađen RCGO (regionalni centar za gospodarenje otpadom) gdje će se sortirati dovezeni otpad i kao takav ponovo koristiti za daljnju upotrebu (sirovinu) odnosno reciklirati, a manji dio koji se ne može obraditi trebao je ostati na odlagalištu (procjena 20%). Što se u međuvremenu dogodilo, ne znamo, kao ni mnogi drugi? No vjerujemo da ima onih koji znaju i koji su od samih početaka imali planove, koje im ne smijemo dopustiti da provedu.

Količine komunalnog otpada (smeća) dolazile su sa svih strana, Rijeke, Lasinje, Karlovačka županija, Jastrebarsko i tko zna od kuda još? Mještane Općine Koprivnički Ivanec, kao ni ostalih Općina nitko nije pitao za mišljenje. Također bez javne rasprave poslan je zahtjev od strane g. Mladena Jozinovića sadašnjeg direktora Piškornice i Piškornica-sanacijsko odlagalište za povećanje kapaciteta odlagališta s dosadašnjih 419 tisuća tona na novih 1,1 milijun tona. Je li to u redu!?

Svrha RCGO-a treba biti obrada, a ne gomilanje otpada. Općina Koprivnički Ivanec ima pravo po Pravilniku o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina jedinicama lokalne samouprave N.N 59/06 i N.N 111/06, na ekološku naknadu, od svake JLS-e koja zbrinjava otpad na Piškornici, do 30% od cijene za tonu otpada. No, do dana današnjeg Općina nije imala niti jednu kunu prihoda od ekološke naknade. Ne mogu se uopće dobiti podaci koje općine i gradovi voze svoj komunalni otpad na Piškornicu, niti u kojim količinama?

Najžalosnije je od svega je to da je upravo Općina Koprivnički Ivanec ( 10% udjela) suosnivač tvrtke Piškornica d.o.o , zajedno s četiri okolne županije, Koprivničko-Križevačka, Međimurska, Varaždinska i Krapinsko-Zagorska. Sadašnje vodstvo tvrtke Piškornica kontinuirano opstruira davanje traženih podataka te savjetuje svim JLS-a da nisu dužne plaćati spomenutu ekološku naknadu (rentu) čime direktno štete Općini, njenom proračunu pa samim time i razvoju.

No ni tu nije kraj. Zbog pohlepe i gramzivosti pokušava se progurati projekt kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju pare i električne energije uz objašnjenje kako će sve biti po najvišim ekološkim standardima. Možda bi i povjerovali u to da već nemamo navedeno iskustvo, ili da živimo u Švedskoj ili nekoj drugoj zemlji u kojoj je ekologija na prvom mjestu.

Uz mnogo proučavanja, istraživanja i pregledavanja dokumentacije dolazi se do zaključka kako je spaljivanje smeća najgori mogući način zbrinjavanja otpada. Kod izgaranja nastaju štetni plinovi puni teških metala, žive, dioksina za koje je poznato da su najkancerogenije tvari. Kod spaljivanja otpada javlja se problem sa zbrinjavanjem toksičnog otpada. Na koji način se misli zbrinuti? Zatrpavanjem na odlagalištu otpada Piškornica? Neće ići!

Ne želimo takvu Podravinu!

Žalosno što se nikoga nije pitalo, niti pita, mještane općine, građane Koprivnice kao ni okolnih sela.

Naš stav je jasan -NE ŽELIMO NI RCGO, NI ODLAGALIŠTE SMEĆA PIŠKORNICA, A JOŠ MANJE SPALIONICU SMEĆA. Želimo zdravlje nama i našoj djeci.

Tražimo smjenu sadašnjeg direktora Piškornice d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište g. Jozinovića, koji je svojim načinom rada trajno narušio povjerenje mještana Općine Koprivnički Ivanec ali i svih okolnih mjesta, te usporio razvoj našeg kraja.