Tvrtka se oglasila

Iz Piškornice odbacuju optužbe načelnika Švegovića o ‘nestalom’ otpadu i milijunima, Blažok: Nemamo problem s nadzorom, ali imamo s lažima

18:00h
0
Foto: Matija Gudlin

Načelnik Koprivničkog Ivanca Mario Švegović jučer je iznio ozbiljne optužbe na račun tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište i njenog direktora Marijana Blažoka.

Podsjetimo, ustvrdio je da tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište lažno prikazuje količine otpada odloženog na četvrtoj plohi odlagališta, pokušava spriječiti Općinu da dobije uvid u podatke, a i ‘zamračila’ je 13 milijuna i 700 tisuća kuna. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Foto: Ivan Balija
Marijan Blažok // Foto: Ivan Balija

Komentar na sve izneseno tražili smo prozvanu tvrtku, odnosno direktora Blažoka. Rekao nam je kako je još 5. ožujka dostavio dopis Općini Koprivnički Ivanec te da je ispekcijski nadzor zakazan za 5. svibnja.

– Nakon provedenog nadzora kojeg smo sami zatražili 11.03.2020. i učinjene izvanredne geodetske snimke odlagališta, o rezultatima ćemo izvijestiti nadzorni odbor, skupštinu društva (suvlasnike), a svakako i javnost. U potpunosti stojimo iza naših objavljenih podataka, a nakon istupa gosp. Švegovića koji nije prihvatio sudjelovati u izvanrednom nadzoru, kojeg smo ponavljam sami zatražili, posve nam je jasno da od tog suvlasnika ne možemo očekivati odgovoran i na činjenicama utemeljen pristup, jer su mu očito njegovi partikularni i osobno politički interesi na prvom mjestu. Ovakvo ponašanje i postupanje Općinskog načelnika protivno je temeljnom načelu pravnog poretka koje polazi o nužnosti da se čak i pravo koje nekome pripada ostvaruje jedino i samo u zakonom propisanom postupku ovlaštenih državnih tijela. Možda je i sam Općinski načelnik to shvatio pozivajući nadležna tijela na postupanje, koje smo mu ponavljam predložili dana 5. ožujka 2020. godine – kaže Blažok.

Mario Švegović, načelnik općine Koprivnički Ivanec // Foto: Sanjin Bojić
Mario Švegović, načelnik općine Koprivnički Ivanec // Foto: Sanjin Bojić

Ističe kako odbacuje i sve ostale insinuacije i optužbe o pritiscima i pokušavanju sprečavanja nadzora odlagališta.

– Iskazani podaci o zaprimanju otpada i kapacitetu, kako preostalom tako i podaci o ukupno odloženim količinama, u skladu su sa svim zakonskim propisima i pravilima struke, a posebno postignuti koeficijent zbijenosti u prvoj godini odlaganja (što bi Općinski načelnik trebao znati). Također, odbacujem u potpunosti tvrdnju Općinskog načelnika o bilo kakvom pritisku i utjecaju na Državnu geodetsku upravu. Ukoliko Općinski načelnik posjeduje informaciju o utjecaju sa razine politike (župana), nadamo se da će je  učiniti dostupnom, a sve kako bi potvrdio svoju vjerodostojnost. Kao legalista nemam apsolutno nikakav problem s bilo kakvim nadzorom, pa i s tijelima državne vlasti, jer sam svjestan da smo projekt od javnog interesa koji treba biti stalno podložan kontroli. Kao direktor društva i osobno, vjerojatno kao i većina drugih ljudi, imam problem s neistinama, lažima, konstrukcijama i manipulacijom – navodi direktor Blažok.

Dopis iz tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište Općini Koprivnički Ivanec prenosimo u cijelosti.

Poštovani gosp. Načelniče,

vezano uz Vaš Zahtjev od 28. veljače 2020. godine i e-mail od 03. ožujka 2020. godine u nastavku Vam dostavljamo naše očitovanje.

Mada Piškornica – sanacijsko odlagalište ostvaruje prihode na tržištu i ne financira se novcem poreznih obveznika, kao što navodite u Vašem dopisu od 03. ožujka 2020. godine, razumijemo i prihvaćamo činjenicu da smo tvrtka u čijem poslovanju i radu nema i ne postoje informacije na koje javnost nema pravo. Posebice članovi nekog od organa ovog društva što je regulirano i Zakonom o trgovačkim društvima.

Obzirom da svojim dopisom ističete članstvo u skupštini društva, odnosno poziciju suvlasnika, nejasni su nam razlozi i motivi odabira ovakve komunikacije sa upravom društva u Vašem suvlasništvu.

Zbog toga Vam ovim putem upućujemo zamolbu da omogućite širu i detaljniju raspravu o radu društva na sjednici Općinskog vijeće Općine Koprivnički Ivanec, a što smo više puta i do sada predlagali.

Iz ove aktualne korespondencije je očigledno da se barata netočnim informacijama o radu društva, te slijedom toga kao i činjenice da i Zakon o trgovačkim društvima predviđa podnošenje izvješća o poslovanju društva kojeg ste osnivač i suvlasnik, opetovano predlažemo da se odnosi unutar društva nastoje što je više moguće uspostavljaju samo uz poštivanje zakona. Takva praksa, redovitog izvješćivanja sprovodi se na sjednicama Županijskih Skupština ostalih suvlasnika pa ne vidimo razloga da to u slučaju Općine Koprivnički Ivanec bude drugačije.

Želimo vjerovati da je to i u Vašem interesu i nadamo se pozivu na sjednicu.

Što se tiče ostalih navoda u Vašim dopisima a posebice u dijelu namjere nadzora nad radom odlagališta, uprava društva polazi od podjele uloga i odgovornosti koje definira Zakon o trgovačkim društvima kao i pozitivni propisi RH kojima je uređen nadzor i kontrola rada svakog poslovnog subjekta pa tako i tvrtke koja upravlja odlagalištem otpada.

Pri tome ne odričemo niti pravo niti mogućnosti koje stoje na raspolaganju svakom građaninu a posebice nekom od članova drugih organa društva – članu NO i Skupštine da zatraži dodatno i „izvanredno“ nadziranje nad cjelokupnim poslovanjem ili jednim dijelom, u ovom slučaju poslovima prihvata i odlaganja otpada.

Samo u slučajevima nepoznavanja funkcioniranje sustava RH ili pak namjeri derogacije i negacije postojanja tijela državne vlasti kao npr. Državnog inspektorata netko si može dodijeliti ulogu koja joj zakonskim propisima ne pripada, a istovremeno kao predstavnik „vlasti“ trebao bi zapravo inzistirati na striktnoj primjeni pozitivnih propisa bez presedana.

Dakle , obzirom da kao član društva navodite da imate pravo tražiti, odnosno provoditi nadzor poslovanja što ne dovodimo u pitanje, upućujem Vas na odredbe Izjave o osnivanju trgovačkog društva Piškornica- sanacijsko odlagalište d.o.o. u kojemu se u članku 7. navode prava ne jednog člana , već Skupštine u cjelini da ima pravo odlučivati o mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva.

Poštujući raspodjelu uloga i odgovornosti organa društva ne razumijemo Vašu reakciju na stav uprave da Vaš zahtjev proslijedi Nadzornom odboru. Upravo taj organ društva u ime Skupštine, koje ste član, sprovodi neposredni nadzor nad poslovanjem društva i ujedno predstavlja komunikacijsku sponu između članova društva, Skupštine društva i Uprave društva. Nadzorni odbor ovlašten je raspravljati o svim pitanjima vezan uz rad društva. Stoga je potrebno Vaš Zahtjev rješavati i po njemu postupati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o..

Kao jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada Piškornica naravno da ste zainteresirani za rad odlagališta, a što Vam je pravo i obveza, međutim sukladno zakonskim propisima nemate pravo na neposredni nadzor, ali Vas upućujemo na ostale zakonske mogućnosti provedbe nadzora rada. To su prije svega, ponavljam nadležne inspekcije, te zahtjev za dostavu svih informacija vezanih uz rad odlagališta i ukupnog poslovanja društva izravno ili putem zahtjeva na sjednicama NO i/ili Skupštine društva. Nadamo se da je svima u interesu djelovati unutar zakonskim propisa RH, te se odmaknuti od sintagma „ imamo pravo“, „oni moraju“ , „ mi smo vlast i sve možemo“ itd… Takvu praksu treba zaboraviti, već sagledavati i djelovati unutar zakonskih odredbi.

Još jednom napominjemo da je Monitoring odlagališta propisan Okolišnom dozvolom, te uz ostale zakonske propise čini cjelinu kojom se propisuju obveze upravitelja odlagališta, kao i nadzor nad njegovim radom. Kao upravitelji odlagališta svjesni smo svoje javne odgovornosti i upravo zbog toga javnosti dostavljamo točne, pravovremene i informacije o stanju i radu odlagališta dobivene i provjerene isključivo od ovlaštenih institucija, kao i ovlaštenih pravnih osoba koje sukladno problematici o kojoj je riječ sudjeluju u radu i nadzoru odlagališta.

Samo na taj način javnosti će biti komunicirane kvalitetne, neovisne i istinite informacije, temeljem kojih će svaki građanin donijeti svoj stav. Svaki drugi pristup negiranje je pravnog poretka RH i potkopavanje institucija države što zasigurno ni Vama kao dužnosniku nije interes.

Obzirom da i nadalje ustrajete na osobnom nadzoru provjere odloženih količina otpada, iako navodite da naše objavljene podatke ne iskazujete sumnju, nije nam dokučiv cilj i smisao takvog zahtjeva osim ako nastojite ovim postupcima stvoriti u javnosti sumnju u točnost naših podataka i naše zakonito poslovanje.

Kako ovo nije prvi puta da iskazujete rezervu prema našim podacima, odnosno sumnju u njihovu ispravnost i točnost, a što je bilo vidljivo iz komentara naših izvješća o kontroli podzemnih voda tijekom prošle godine, osnovano se može zaključiti da ćete nastaviti odabranim pristupom, jer Vam je samo Vama poznati cilj viši i značajniji od činjenica. Kako bismo odagnali bilo kakvu sumnju da postoji išta zbog čega izbjegavamo dodatne kontrole i inspekcijske nadzore o svemu što smo komunicirali i Vašim sumnjama izvijestiti ćemo Državni inspektorat i sami zatražiti izvanredni nadzor.

U potpunosti stojimo iza naših objavljenih podataka i nadamo se da ste u protekle dvije godine mogli zapaziti da je jedan model poslovanja otišao u prošlost i nadamo se da ćete kao predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište, ali i kao član društva, upravo zbog svojih sumještana prihvatiti konstataciju da i onako zahtjevno poslovanje ovog društva ne bi trebao nitko bez argumenata dovoditi u sumnju zbog bilo kojeg osobnog, partikularnog, političkog ili drugog interesa.

Izvješćujemo Vas da smo u svom poslovanju geodetskim elaboratom dužni jednom godišnje utvrditi preostali kapacitet odlagališta, kao i godišnje količine odloženog otpada što i činimo. Obzirom da smo u završnim godinama rada odlagališta, geodetska snimanja provode se dva puta godišnje.

Predlažemo Vam stoga da geodetsko snimanje predviđeno u lipnju 2020. godine , izvršimo ranije u travnju ove godine uz prisustvo i ovlaštene osobe za geodetska snimanja angažirane od Vaše strane.

Što se tiče suglasnosti za snimanje u Vašoj organizaciji i provedbi, ponavljam da će Vaš zahtjev, upravo zbog činjenice da ste član Skupštine društva biti razmotren na prvoj idućoj sjednici nadzornog odbora što je sasvim razumljiva procedura, jer se po našem uvjerenju radi o izvanrednoj situaciji u kojoj uprava ima pravo tražiti mišljenje i konzultaciju sa Nadzornim odborom.

Isto tako Vas želimo izvijestiti da kao član društva i izvršni predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište, u svakom trenutku, uz obavijest upravi, možete pristupiti odlagalištu, zajedno sa odgovornom osobom na odlagalištu izvršiti uvid u njegovo stanje i ostvariti uvid u dokumentaciju.

čitam...