Koprivnička agora 21: u travnju okrugli stol o europskim fondovima

09:58h
0
Sljedeći okrugli stol posvećen je EU fondovima / Foto: Zoran Stupar

Nakon 1. okruglog stola ravnatelji triju koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta nastavljaju razvijati inicijativu nazvanu Koprivnička agora 21. Pod pokroviteljstvom Grada Koprivnica cilj je poticati javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture i obrazovanja u razvoju Koprivnice u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća, kao i jačati partnerstvo ustanova u kulturi i obrazovanju, svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave te pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za fondove EU. 

U travnju će se održati okrugli stol pod nazivom „EU fondovi za kulturu i obrazovanje“ (utorak, 10.4.2012. u 10 sati u Pučkom otvorenom učilištu, zgrada fakulteta ,Trg bana J. Jelačića 6) i dvije tribine – jedna pod nazivom „Kritičko mišljenje – od svakodnevnog života do znanosti“ (srijeda, 11.4.2012. u 18 sati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“) , a druga pod radnim nazivom „Rasprava o prijedlogu idejnog rješenja nove knjižnice“ (u drugoj polovici travnja u Knjižnici). U svibnju će se održati 3. okrugli stol pod radnim nazivom „Mladi o kulturi i obrazovanju Koprivnice 21. stoljeća“(u Muzeju grada Koprivnice).  


Budući da je svrha Koprivničke agore 21 uključiti najširu javnost u pitanja kulture i obrazovanja u našem gradu, prijedlozi tema budućih javnih rasprava mogu se slati i na email: kcagora21@gmail.com .

čitam...