dobar posao

Koprivnički Koming ugovorio poslove aglomeracije vrijedne 120 milijuna kuna

Odluka o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi te izvođenju radova na aglomeraciji, podijeljena je u tri grupe.

10:00h
0
Foto: koming-kc.hr

KOMING d.o.o. Koprivnica, vodeća tvrtka u izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije i prepoznatljiva na širem području Republike Hrvatske, sklopila je s tvrtkom TEKIJA d.o.o. Požega kao naručiteljem nakon provedene javne nabave, Ugovor za nabavu radova (po grupama) rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava te rekonstrukcije i proširenja sustava javne odvodnje na području aglomeracije Požega u okviru Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“.

Vrijednost ugovorenih radova procijenjena je na 96.592.909,00 kuna bez PDV-a.

Odluka o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi te izvođenju radova na aglomeraciji, podijeljena je u tri grupe.

Grupa 1 – Izgradnja vodovoda Velika-Požega i DMA zone, procijenjene vrijednosti 22.517.500,00 kuna bez PDV-a, u koju spada izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Požega-Velika u duljini  14.805 metara te izgradnja 23 mjerno-regulacijskih okana s pripadnom opremom na sustavu vodoopskrbe.

Grupa 2 – Izgradnja novih kanalizacijskih mreža naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac, procijenjene vrijednosti 29.809.230,00 kuna bez PDV-a, u koju spada proširenje sustava odvodnje otpadnih voda u spomenutim naseljima u duljini 16.820 metara.

Grupa 3 – Izgradnja kanalizacijskih mreža grada Požege, procijenjene vrijednosti 44.266.179,00 kuna bez PDV-a, ukupne duljine 11.241 metara.

Odluka o odabiru tvrtke KOMING d.o.o. Koprivnica kao glavnog izvođača radova, temeljena je na kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno članku 284. ZJN 2016., kao najpovoljnija ponuda između 12 pristiglih ponuditelja.

Novi ugovoreni radovi tvrki KOMING d.o.o. Koprivnica donose rast, financijsku stabilnost i dugoročnu održivost poslovanja te dokaz da su spremni za odrađivanje i najzahtjevnijih poslovnih izazova.

Natječaj je proveden u sklopu Europskih Strukturnih i Investicijskih Fondova za razdoblje od 2014. do 2020. godine te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

čitam...