Two rivers, one goal

Općina Legrad dobila 81 000 eura za projekt sufinanciran od strane Europske unije

U projektu sudjeluju kao vodeći partner Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Regija Mura, a kao pridruženi partneri općine Goričan, Donji Vidovec i Legrad, a vrijednost projekta je 715 942 eura.

15:12h
0
Foto: opcinalegrad.hr

U ponedjeljak je započeo projekt Two rivers, one goal koji je sufinanciran od strane Europske unije preko programa Interreg Hrvatska – Mađarska.

U projektu sudjeluju kao vodeći partner Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Regija Mura, a kao pridruženi partneri općine Goričan, Donji Vidovec i Legrad, a vrijednost projekta je 715 942 eura.

Od toga iznosa na općinu Legrad otpada 81 000 eura. Svečano otvaranje projekta održano je u Goričanu na njihovom jezeru Šoderica. Projekt će trajati 20 mjeseci.

Projekt uključuje sve donje međimurske i mađarske općine uz rijeku Muru i Dravu uključujući i općinu Legrad, gdje će se za potrebe razvoja vodenog turizma s raftingom na rijeci Muri i Dravi izgraditi pontonska pristaništa sa uređenjem okoliša.

čitam...