unaprjeđenje i poboljšanje

Općina Novigrad Podravski i PORA prijavili hvalevrijedan projekt poboljšanja šumske poučne staze

Poboljšat će se šumska poučna staza i posjetiteljska infrastruktura, a projekt između ostaloga uključuje sanaciju, čišćenje i uređenje šumskih puteva, postavljanje promatračnice, izgradnju i postavljanje šesterokutne sjenice s info sadržajem i podijem za prezentaciju i odmor.

08:27h
0
Foto: Općina Novigrad Podravski

PORA Regionalna razvoja agencija Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Općinom Novigrad Podravski prijavili su projekt naziva Šumska poučna staza vrijedan 776.490,00 kuna.

– Cilj projekta je unaprjeđenje i poboljšanje poučne posjetiteljske infrastrukture čiji je cilj edukacija i informiranje posjetitelja o šumi i njenoj bioraznolikosti, potrebi održivog gospodarenja šumama, potrebi zaštite i očuvanja šuma i njene bioraznolikosti, općekorisnim funkcijama šuma, njenoj ulozi i utjecaju na vodni režim i kvalitetu voda, utjecaj na klimu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, njenoj ulozi u stvaranju kisika, ponor ugljika i pročišćavanje atmosfere, utjecaju koji ona ima na bioraznolikost, floru i faunu, te njen globalni utjecaj i uloga u zaštiti i očuvanju okoliša – objašnjava općinsko vodstvo.

Dakle, poboljšat će se šumska poučna staza i posjetiteljska infrastruktura, a projekt uključuje sanaciju, čišćenje i uređenje šumskih puteva, postavljanje promatračnice, izgradnju i postavljanje šesterokutne sjenice s info sadržajem i podijem za prezentaciju i odmor, postavljanje stolova i klupa uz stazu, poučno-edukativnih, zanimljivih sadržaja uz stazu, edukativno-informativnih tabli, uređenje info edukativnih točaka, punktova i stajališta za edukaciju, prezentaciju i odmor, izgradnju drvenih pješačkih mostova, postavljanje pješačkih prijelaza s rukohvatom, odnosno uže za pomoć pri penjanju i spuštanju.

Cilj je, također, povećati razinu svijesti o očuvanju šuma, održivom gospodarenju te zaštiti okoliša.

čitam...