program

Općina Peteranec krenula s mjerama za ostanak mladih, daju do 40 tisuća kuna za kupnju i gradnju nekretnine

U tu svrhu u Proračunu Općine osigurano je 300.000,00 kuna, a ukoliko će biti potrebno Općina je spremna rebalansom osigurati dodatna financijska sredstva.

15:00h
0
Foto: Općina Peteranec

Općina Peteranec krenula je s Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec temeljem kojeg je objavljen Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava na korištenje sredstava putem mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec.

Na temelju javnog poziva Općina Peteranec zainteresiranima nudi 30.000,00 kuna odnosno 40.000,00 kuna za kupnju prve nekretnine (ovisno o vrijednosti nekretnine) dok za gradnju novog stambenog objekta nudi 40.000,00 kuna,  uz uvjet da se stambeni objekt kupuje ili gradi na području Općine Peteranec.

U tu svrhu u Proračunu Općine osigurano je 300.000,00 kuna, a ukoliko će biti potrebno Općina je spremna rebalansom osigurati dodatna financijska sredstva.

Kao Općini cilj nam je zadržati postojeće mahom mlado stanovništvo te privući mlade obitelji iz drugih mjesta, a jedna od prednosti nam je blizina grada i prometna povezanost s Koprivnicom.

Bitno je napomenuti da ova općinska mjera ne isključuje državne subvencije za stambene kredite te smatramo da će se te dvije mjere savršeno nadopunjavati.

Provođenje Programa planirano je i u narednim godinama. Sve informacije o samom Programu, Javnom pozivu i načinu prijave možete pročitati na internet stranicama Općine Peteranec www.peteranec.hr ili iste dobiti na broj telefona 048/636 289 u radnom vremenu Općine.

čitam...