Osnovana kontaktna točka Saveza Alpe-Jadran

06:07h
0
Župan Koren prilikom pristupanja savez Alpe-Jadran u Klagenfurtu

Budući da je Koprivničko-križevačka županija 22. studenoga 2013. postala članica Saveza Alpe-Jadran sa sjedištem u Klagenfurtu, župan Darko Koren donio je u četvrtak 16. siječnja zaključak o osnivanju Kontaktne točke Saveza Alpe-Jadran županije.

– Kontaktna točka je osnovana radi podrške radu Glavnog tajništva Saveza Alpe-Jadran i radu tematskih koordinacijskih točaka, koje pripremaju projekte po pojedinim područjima djelovanja. Kontaktna točka će djelovati kao servisna i informacijska služba za regije članice i kao direktni kontaktni partner za nositelje projekata u okviru Saveza – ističu iz Županije.

MARKETING EPODRAVINA.HR

Administrativne i tehničke poslove Kontaktne točke će obavljati županijski Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove. Unutar Županije počela je i priprema projektnih prijedloga, koji bi se provodili u suradnji s drugim regijama članicama te će biti kandidirani za sufinanciranje od strane Saveza Alpe-Adria.

– U skladu s time Županija poziva sve zainteresirane udruge i organizacije te jedinice lokalne samouprave koje imaju ideju za realizaciju projekta na području cijele alpsko-jadranske regije, da se obrate u Županiju (Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove) ili da svoju ideju pošalju na e-mail info@kckzz.hr – objavljeno je na službenim županijskim stranicama.

Uvjet za kandidiranje zajedničkih projekata je taj da u njemu moraju sudjelovati najmanje tri članice iz tri različite države.

čitam...