gradsko vijeće

Političke stranke u Ludbregu iz proračuna dobivaju 50.000 kuna, najviše SDP

Prema očekivanjima, točka je na kraju izglasana.

13:46h
0
Gradsko vijeće u Ludbregu // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Jedna od tema prekjučerašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega bila je  odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnog vijećnika iz Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Gradskom vijeću i članovi Gradskoga vijeća koji su izabrani s lista grupe birača, odnosno nezavisni vijećnici.

Za njihov rad u ludbreškom proračunu za 2021. godinu osigurano je 50.000 kuna, a to znači da su za svakog člana predstavničkog tijela osigurana sredstva od 3.000 kuna, te za svakog člana, odnosno članicu podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu, odnosno 300 kuna na početni iznos.

Dakle, stranke dobivaju novac sukladno broju svojih članova u gradskom vijeću u trenutku konstituiranja sukladno zakonskim odredbama te uvažavajući podzastupljeni spol Gradskog vijeća.

Tako SDP dobiva 19.200 kuna, jer imaju šest članova, od toga su četiri ženske predstavnice podzastupljeni spol, HSS dobiva 6.300 kuna na temelju vijećnika i vijećnice, HSU i HSLS dobivaju po 3.000 kuna, HNS 9.300 kuna za dva vijećnika i vijećnicu, HDZ 6.000 kuna te član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača Goran Horvat 3.000 kuna.

Gradsko vijeće u Ludbregu // Foto: Ivan Balija
Goran Horvat // Foto: Ivan Balija

Nezavisni Goran Horvat istaknuo je na sjednici Gradskog vijeća kako bi se takva praksa financiranja trebala promijeniti.

– Kako 90 posto građana koji uplaćuju u gradski proračun nisu stranački opredijeljeni, odnosno nisu članovi neke stranke, smatram da bi se one trebale financirati vlastitom članarinom, njihovi izabrani vijećnici, a ne iz Proračuna – kazao je.

Prema očekivanjima, točka je na kraju izglasana.