Radnici Podravke osnivaju nezavisnu listu kandidata za članove radničkog vijeća

13:21h
0

Slijedom odluke o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće u Podravki, kojom se svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 10 % radnika može uključiti u postupak izbora radničkog vijeća, skupina radnika Podravke, čiji je ovlašteni predstavnik Matija Hlebar, odredila je svog predstavnika i zamjenicu predstavnika u izborni odbor i pisanu obavijest o tome dostavila predsjedniku Radničkog vijeća Podavke.

Ova skupina radnika namjerava podnijeti nezavisnu listu kandidata za članove radničkog vijeća te je kao dokaz tome odmah priložila Radničkom vijeću Podravke i kopiju popisa skupine radnika u postupku izbora radničkog vijeća na kojem se nalaze potpisi podrške 742-je Podravkaša odnosno potpisi podrške više od 20 % radnika Podravke.

U timu Podravkaša koji raste iz dana u dan i koji će formirati nezavisnu listu za sada se nalaze sljedeći radnici Podravke d.d.: Matija Hlebar, Zdravko Matotan, Ivica Vaganić, Marijana Pavlović, Ivan Gašparić, Nina Lončarić, Tomislav Grabušić, Tanja Pobi-Težak, Velimir Cirkvenec, Tatjana Bago, Emil Međimorec, Gordana Herceg, Krunoslav Hirjanić, Vesna Habek, Dejan Dinić, Zdenka Maslak, Darko Jakupec, Maja Raščanec, Zvonimir Šprem, Gordana Peradin-Lukčin, Zdravko Potroško, Silvia Pošta itd.

Također, ova skupina radnika podnijela je zahtjev Radničkom vijeću Podravke za poništenje odluke o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće jer propisani rok od pet radnih dana od objave odnosno dostave Odluke nikako ne može biti 18. veljače 2011. jer peti dan pada u subotu koja nije radni dan. Rok od pet radnih dana za dostavljanje predstavnika i njegovog zamjenika za izborni odbor može biti ponedjeljak 21. veljače 2011. do 24,00 sati, a ne 18. veljače 2011. kako je navedeno u Odluci.