Rasinjski izlov ribe

14:32h
0
Rasinjski izlov ribe //foto: Ivo Čičin Mašansker

Veterinarska stanica Koprivnica osamdesetih je godina razvijala bogatu proizvodnju i uzgoj (konji, ribe, patke, maslac, ugostiteljstvo). Mnogi će reći da su to bila zlatna veterinarska vremena, jer su se veterinari, utvrdivši da je stočnih bolesti sve manje (“Sve smo pocijepili”), bavili dohodovanjem na drugi način. Ribnjaci u Rasinji bili su glavna atrakcija, a osobito jesenski izlov ribe, kao što je ovaj snimljen 1981. godine, a restoran “Dvije ribe” bio je okupljalište i običnog puka i tadašnjih uglednika, umjetnika, novinara. Ipak je to bila stepenica više od kafića, pa se mogla pojesti dobro pripremljena riba, ili kupiti ribu za kućnu pripravu.

čitam...