U Knjižnici održano predavanje o ekoaktivizmu i predstavljena udruga ZEUS iz Donje Dubrave

17:47h
0
Petra Pongrac // Foto: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"

Aktivistica Petra Pongrac iz Zaštitarsko-ekološke udruge „Senjar”, ili skraćeno ZEUS, iz Donje Dubrave, predstavila je ukratko pojam ekoaktivizma i aktivnosti ove aktivne udruge koja djeluje već petnaest godina. Udruga je uključena u više projekata na lokalnoj i nacionalnoj razini a detaljnije je predstavljen međunarodni projekt „Čuvari rijeka”.


Predavanju su prisustvovali predstavnici više koprivničkih udruga koje se bave očuvanjem okoliša i održivim razvojem: Ekološko društvo Koprivnica, Drava dokumentacijski centar, Udruga „Kopriva” i UZOR Hrvatske te predstavnik lokalne vlasti – načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.

Predavanje je bilo prilika da se raspravi o nekim aktualnim problemima poput djelovanja rijeke Drave kod ušća Mure odnosno poznatog legradskog izletišta Halaš čarde. Situaciju je pojasnio poznati koprivnički biolog i ekoaktivist Goran Šafarek koji se osvrnuo na kritike koje mu se upućuju i ukazao na moguća rješenja situacije na ovom području, te je govorio o aktivnostima javnog poduzeća „Hrvatske vode” koje su do sada poduzete i koje se planiraju.

Goran Šafarek // Foto: Foto: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"Predstavio je kronološki promjene u području ušća i upozorio na štetni učinak po okoliš mjera koje predlažu „Hrvatske vode”. Zlatko Moškon iz Drava dokumentacijskog centra je predstavio aktivnosti koje provodi ova udruga, te je komentirao situaciju i iznio svoje mišljenje o situaciji kod ušća Mure u Dravu. Ovaj susret je pokazao da se u rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša mora istovremeno uključiti širi krug sudionika – lokalna vlast, struka, udruge i pojedinci.

Sudionici su se također složili da je potrebno više zajedničkih susreta poput ovog jer postoji više tema koje zahtijevaju dijalog i suradnju.

čitam...