Oprečne izjave nakon sastanka

Lacković: Ministru Ćoriću ne pada na pamet graditi hidroelektranu, pa ostao bi zapamćen kao ministar koji je zabetonirao 50 kilometara obale rijeke

To može podržati samo lud čovjek, ili onaj koji ima neke financijske koristi od toga, zaključuje Lacković.

18:30h
0
Željko Lacković
Foto: Ivan Brkić

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić u ponedjeljak je posjetio Koprivničko-križevačku županiju i s domaćinima razgovarao o velikim i značajnim projektima iz svog resora – Piškornici, aglomeracijama i hidroelektranama na Dravi.

Prema njegovim izjavama novinarima nakon sastanka, stekao se opravdan dojam da ministar podržava sve navedene projekte, pa tako i kontroverzne hidroelektrane Molve 1 i Molve 2, koje već neko vrijeme podižu mnogo prašine zbog svog mogućeg velikog utjecaja na floru, faunu i tok rijeke.

– Izrada prostornog plana županije, odnosno njegove izmjene i dopune, potencijalno nose i prostor za izgradnju dviju hidroelektrana, samo je pitanje kako i na koji način će se ići dalje s tom dokumentacijom, s obzirom na to da će i jedan i drugi projekt biti predmetom prekograničnog propitivanja utjecaja na okoliš. Tu ćemo komunicirati s Republikom Mađarskom i vidjeti kako oni gledaju na ovaj projekt – rekao je tada ministar.

Tomislav Čorić u Koprivnici
Foto: Ivan Brkić

Župan Darko Koren izjavio je kako je vrlo zadovoljan sastankom te da su odgovori koje su dobili od Ćorića pokazatelj da su s projektima na dobrom putu.

No, saborski zastupnik Željko Lacković uvjeren je da ministar Ćorić ima drukčija razmišljanja o tom projektu, što je, kako kaže, bilo jasno iz sastanka na kojemu su bili prisutni i saborski zastupnici.

– Ministar je u neobičnoj poziciji jer je ministar i zaštite okoliša, pa mora voditi i brigu o okolišu, ali i ministar energetike. Na sastanku su postavljena konkretna pitanja o tome je li i na koji način moguće takav projekt zadržati unutar ingerencije Republike Hrvatske. Ministar je rekao da je situacija s hidroelektranom u Virju pokazala stav Mađarske, koji je negativan. Na sastanku je također rečeno da studija u izradi već pokazuje da će takav zahvat imati utjecaja na okoliš i hidrodinamiku rijeke Drave i na području Mađarske. Postavlja se pitanje je li uopće mudro ići sa studijom na koju se unaprijed očekuje negativan odgovor. Ministar Ćorić je izravno rekao da se za svaki zahvat, čak i ako se ovaj projekt stavi u prostorni plan kao sustav za hidroregulaciju toka, navodnjavanja ili nešto slično, mora prosuđivati po tome ima li prekogranični utjecaj na okoliš – prenio nam je Lacković stavove ministra.

Smatra kako se ministar Ćorić pred novinarima uvijeno izrazio o projektima, iz obzira prema domaćinima.

Lacković ističe kako je 1996. u Saboru usvojena ESPO konvencija koja propisuje da su sve potpisnice dužne prilikom izrade projekata koji imaju prekogranični utjecaj na okoliš napraviti studiju koja je prihvatljiva po standardima svih zemalja koje su pod utjecajem, što je i rekao na sastanku, a ministar Ćorić je to podržao.

– Jasno je da bi utjecaj na okoliš bio toliko jak da bi gradnja hidroelektrana u Hrvatskoj poremetila floru, faunu i dinamiku rijeke i u Mađarskoj. Bolje da se rade geotermalne elektrane poput Ciglene kraj Bjelovara, koja je koštala 35 milijuna eura i ima snagu 10 megavata, dakle 3,5 milijuna po megavatu, dok bi ovdje izgradnja koštala pet milijuna eura po megavatu. S tim da geotermalna nema nikakav štetan utjecaj na okoliš, čak i toplu vodu kao nusprodukt, što bi mogla primjerice iskoristiti Podravka – kaže Lacković.

On sam je i dalje čvrsto protiv projekta hidroelektrana, za koji smatra da ne može donijeti ništa pozitivno, a da to zna i ministar.

– Ne pada mu na pamet to podržati, pa ostao bi upamćen u povijesti Vlade kao ministar okoliša koji je zabetornirao 50 kilometara obale rijeke, koja ima brdo ekoloških projekata na sebi. To može podržati samo lud čovjek, ili onaj koji ima neke financijske koristi od toga – zaključuje Lacković.