STOP ozljedama na radu

Predstavljena kampanja sa ciljem podizanja svijesti o sprječavanju rizika, profesionalnim bolestima i izostancima s posla

Cilj Nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu podizanje je svijesti o značaju sprječavanja rizika na mjestima rada, pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti vezanih uz rad, izostanaka s rada i s tim povezanih troškova.

15:30h
0
Sastanak o ozljedama na radu // Foto: HGK ŽK Koprivnica

Predstavljanje Nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu, u organizaciji Zavoda za HGK ŽK Koprivnica, danas je održano u prostorima Komore.

Cilj Nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu 2016. – 2018. podizanje je svijesti o značaju sprječavanja rizika na mjestima rada, pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti vezanih uz rad, izostanaka s rada i s tim povezanih troškova.

Misiju i djelovanje Zavoda te interaktivne vodiče za analizu ozljeda na radu i izradu procjene rizika, predstavili su Neven Obradović i Vanja Glogovar iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, središnje javne ustanove za zaštitu na radu u RH koja pruža stručnu pomoć i podršku poslodavcima, sindikatima, radnicima i njihovim predstavnicima, stručnjacima zaštite na radu pri očuvanju života, zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Istaknuli su i uočene propuste poslodavaca kao što su rad s neispravnim sredstvima rada, rad radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način ili na poslovima s posebnim uvjetima rada, a da prethodno poslodavac nije utvrdio ispunjava li radnik propisane uvjete.

Prema prijavljenom broju ozljeda na radu Koprivničko-križevačka županija zauzima 17. mjesto u RH, a najveći broj ozljeda, prema djelatnostima, dogodio se u prerađivačkoj industriji, potom u zdravstvenoj zaštiti, građevinarstvu te poljoprivredi i šumarstvu.