OTPAD

Projekt izgradnje sortirnice u Đurđevcu prošao prvu stepenicu provjere

U razdoblju od 36 mjeseci slijedi nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja sortirnice, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti. 

08:54h
0
Odvoz otpada // Foto: Arhiva

Prvu stepenicu provjere prošao je projekt sortirnice u Đurđevcu, stoji na gradskim stranicama, vrijedan 5.348.805,54 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 4.546.484,70 kuna, a Grad Đurđevac će financirati ostalih 802.320,84 kuna. Njime će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, objašnjavaju.


U razdoblju od 36 mjeseci slijedi nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja sortirnice, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

– Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u ovoj godini očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada. S obzirom na očekivano značajno povećanje odvojeno prikupljenog otpada, pokazalo se potrebnim izgraditi sortirnicu. Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom – kazao je gradonačelnik Hrvoje Janči za gradske stranice.

Pridonijet će se, dakle, povećanju recikliranja, bit će moguće povećati količine odvojeno prikupljenog otpada pogodnog za recikliranje i u prvoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ostvariti 320 tona otpada.

– Sortirnica predstavlja još samo jedan korak u cjelovitom rješavanju problematike gospodarenja otpadom u Đurđevcu te s nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada i gradnjom kompostane osigurat ćemo samostalnost i samodostatnost, dok ćemo s reciklažnim dvorištem dobiti jednu zaokruženu priču – dodao je gradonačelnik.

Dok će postrojenje biti na mjestu postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski, u sklopu projekta provest će se i aktivnosti za povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

čitam...