Ne odustaje

Siniša Bosanac: Nisam ja taj koji iznosi neistine, nego je to u ovom slučaju gospodin Gošek

Posljednja sjednica gadskog vijeća održana je 6. prosinca 2016. godine. Od tada do danas proteklo je tri mjeseca i jedan dan te su se stoga stekli uvjeti da Ministarstvo uprave izvrši nadzor i prema vladi uputi prijedlog raspuštanja gradskog vijeća, tvrdi Siniša Bosanac.

10:22h
0
Siniša Bosanac // Foto: Matija Gudlin

Nakon jučerašnjeg odgovora predsjednika Gradskog vijeća Zorana Gošeka na prozivanje građanske inicijative Koprivnica kakvu zaslužujemo, kako dotični nije sjednicu sazvao u zakonskom roku od tri mjeseca, Siniša Bosanac ponovno reagira.


Gošek tvrdi kako se taj rok ne odnosi na one koji imaju većinu u Gradskom vijeću pa nemaju problema sa sazivanjem sjednice, no Bosanac se s tim ne slaže i podastire dijelove iz Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj) samoupravi, što u cijelosti prenosimo u nastavku.

‘U članku 34. vrlo se jasno regulira sazivanje sjednica predstavničkog tijela u ovom slučaju gradskog vijeća:

“Predstavničko tijelo ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo.

Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.”

Iz ove odredbe koja je prenesena i u Poslovnik gradskog vijeća Jasna je obaveza sazivanja sjednice gadskog vijeća od strane predsjednika vijeća najmanje jednom u tri mjeseca. Kao što jasno piše nema nikakvog spomena većine ili manjine.

Istina je da u članku 34. a stoji:

“Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.”

No to nema veze s ovim konkretnim slučajem.

No što se događa ako predsjednik gradskog vijeća nije sazvao sjednicu u zakonskom roku od tri mjeseca?

“3. RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 84.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:

1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,

2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,

3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,

4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,

5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,

6. ako ne raspiše referendum iz članka 24. stavka 5. i članka 40.b ovoga Zakona.”

Iz stavka 5. ovog članka istog Zakona vidljivo je da u slučaju ako predstavničko tijelo, u ovom slučaju gradsko vijeće, nije donosilo odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca, a to je u ovom slučaju, jer ako nisu imali sjednicu tri mjeseca nisu ni mogli donositi odluke. Vlada će na prijedlog resornog ministarstva, u ovom slučaju, Ministarstva uprave raspustiti Gradsko vijeće.

Ponovimo. Posljednja sjednica gradskog vijeća održana je 6. prosinca 2016. godine. Od tada do danas proteklo je tri mjeseca i jedan dan te su se stoga stekli uvjeti da Ministarstvo uprave izvrši nadzor i prema vladi uputi prijedlog raspuštanja gradskog vijeća.’

Poslužio se Zakonom Siniša Bosanac i rekao kako odgovorno tvrdi da nije on taj koji iznosi neistine, nego da je u ovom slučaju gospodin Gošek taj koji se služi neistinama.

čitam...